Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Wydział Finansowo - Budżetowy strona główna 

Wydział Finansowo - Budżetowy
Wydział Finansowo - Budżetowy 

Skarbnik – mgr Jadwiga Barbulant


 


pok. Nr 19, tel. (046) 858 28 50


e-mail: skarbnik@mszczonow.pl


 


Wydział Finansowo – Budżetowy:


 


-         kasa – parter, tel. (046) 858 28 23


-         podatek od środków transportowych, windykacja należności – pok. nr 2, tel. (046) 858 28 22


-         podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata od posiadania psów – pok. nr 3,              tel. (046) 858 28 24, 858 28 25


-         księgowość budżetowa wydatków i dochodów, sprawozdawczość budżetowa -                                        pok. nr 17, tel. (046) 858 28 47


-         ewidencja analityczna środków trwałych i zadań inwestycyjnych, rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym, wnioski o płatność ZPORR i innych programów, sprawozdawczość GUS – pok. nr 18, tel. (046) 858 28 49


-         przygotowywanie uchwał dotyczących budżetu gminy, opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie faktur, rozliczanie podatku VAT -


pok. nr 20, tel. (046) 858 28 51, e-mail: w.finansowy@mszczonow.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-07 11:12:37, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołynska
wersja do druku