Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Wydział Rozwoju Gospodarczego strona główna 

Wydział Rozwoju Gospodarczego
`` 

Wydział Rozwoju Gospodarczego


Naczelnik Wydziału inż. Teresa Koszulińska
pok. nr 24 tel. +48 46 858 28 58 wew. 58
e-mail: teresa.koszulinska@mszczonow.pl


Wydział obejmuje:
- drogownictwo - pok. nr 22, tel. +48 46 858 28 54
- planowanie przestrzenne gminy - pok. nr 22
- inwestycje - pok. nr 21, tel. +48 46 858 28 53
- przetargi - pok. nr 21, tel. +48 46 858 28 52
- gospodarowanie nieruchomości - pok. nr 23, tel. +48 46 858 28 56
- warunki zabudowy - pok. nr 23, tel. +48 46 858 28 57
- planowanie przestrzenne miasta - pok. nr 23 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-07 08:57:35 Informację zaktualizowano 2008-02-06 14:39:04, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
wersja do druku