Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej strona główna 

Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 

Wydział Organizacyjny i obsługi  Rady Miejskiej

Naczelnik mgr Małgorzata Badowska
II piętro - pokój nr 25
tel. (0-46) 858 28 60

Wydział obejmuje:

-obsługa Rady Miejskiej - II piętro pokój Nr 25 - Naczelnik Małgorzata Badowska tel. (046)858-28-60

-sekretariat Burmistrza - I piętro pokój nr 14 - podinspektor Dorota Lisicka - Leszkiewicz tel. (046) 858 28 40

-kadry - I piętro pokój nr 16 - inspektor Jadwiga Wójcik tel. (046)8582846 

-sprawy organizacyjne - I piętro pokój nr 16 - młodszy referent mgr Marta Strzelecka tel. (046)858284

-sprawy gospodarcze i socjalne pracowników - I piętro pokój nr 16 - inspektor Adam Karliński tel. (046) 858-28-45

-informacja - parter pokój Nr 1 - referent mgr Iwona Puchała i młodszy referent Dorota Kwaczyńska tel. (046) 858 28 20 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-07 09:09:07 Informację zaktualizowano 2010-07-20 11:04:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska
wersja do druku