Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2004 strona główna 

Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2004
 
 BADOWSKA MAŁGORZATA - Kierownik Wydziału Ogólno-Administracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:44:18, wprowadzający: Adam Karliński
 
 BARBULANT JADWIGA - Skarbnik Miasta, Kierownik Wydziału Finansowego
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:45:04 Informację zaktualizowano 2005-07-20 12:55:42, wprowadzający: Adam Karliński
 
 FAŁKOWSKA JADWIGA - Inspektor w Wydziale Finansowym
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:46:11, wprowadzający: Adam Karliński
 
 KŁOPOTOWSKA BARBARA - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:47:07, wprowadzający: Adam Karliński
 
 KOBIERSKA WANDA - Inspektor w Wydziale Finansowym
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:48:02 Informację zaktualizowano 2005-07-20 12:55:03, wprowadzający: Adam Karliński
 
 KOSZULIŃSKA TERESA - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:49:35, wprowadzający: Adam Karliński
 
 KRUKOWSKA ZOFIA - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:50:22, wprowadzający: Adam Karliński
 
 KUREK JÓZEF GRZEGORZ - Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:51:20, wprowadzający: Adam Karliński
 
 SITEK JANINA - Kierownik Wydziału Gospodarki Gminnej
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 12:52:51, wprowadzający: Adam Karliński
wersja do druku