bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Budżet strona główna 

Budżet
 

Uchwalanie budżetu


Budzet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta/Gminy, a opracowanie projektu budżetu - do wyłącznej kompetencji Burmistrza . Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez Burmistrza objaśnienia do projektu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i ustawie  o finansach publicznych  (Dz.U.   z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).  


 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:08:11, wprowadzający: Jacek Gołyński

Zobacz:
 Rok 2004 .  Rok 2005 .  Rok 2006 .  Rok 2007 .  Rok 2008 .  Rok 2009 .  Rok 2010 .  Rok 2011 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl