Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2005 strona główna 

Rok 2005
Uchwala budzetowa  
 uchwala budzetowa
Data wprowadzenia informacji 2005-03-08 11:01:05, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 1 
 Dochody 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:38:47, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 2 
 Wydatki 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:40:06, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 3 
 Przychody i Rozchody Budzetu Gminy 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:41:46, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 4 
 Prognoza dlugu Gminy Mszczonów na 31 grudnia 2005 i lata nastepne
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:47:41, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 5 
 Dotacje dla instytucji kultury na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:49:02, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 6 
 Przychody i wydatki Zakladow budzetowych-2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:50:37, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 7  
 Przychody i wydatki rachunków dochodów wBasnych 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:52:01, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 8  
 Plan Finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:53:45, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 9  
 Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej dochody i wydatki 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:55:36, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 10  
 Plan wydatków zwiazanych z realizacj zadan wspólnych...2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:57:28, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 11 
 plan dochodów z tyt.wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkohol...2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 15:59:40, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 12 (pominieto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 16:00:38, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zalacznik Nr 13 
 Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków funduszy strkturalnych i Funduszu Spójnosci
Data wprowadzenia informacji 2005-03-10 16:02:32, wprowadzający: Jacek Gołyński
Projekt Uchwaly dot.budzetu Gminy 
 Projekt Uchwaly zminiajacej budzet Gminy Mszczonow na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-29 16:02:09, wprowadzający: Jacek Gołyński
wersja do druku