Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2004 strona główna 

Rok 2004
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:19:45, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 1  
 Dochody budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:25:48, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 2  
 Wydatki budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:28:07 Informację zaktualizowano 2004-04-21 14:09:39, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 3  
 Przychody i rozchody budżetu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:30:18, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 4  
 Prognoza długu Gminy Mszczonów na 31 Grudnia 2004 roku i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:32:30, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 5  
 Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2004 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:34:21, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 6  
 Dotacje dla instytucji kultury (ujętych w prowadzonym rejestrze)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:36:09 Informację zaktualizowano 2004-04-07 11:37:01, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 7 
 Przychody i wydatki zakładów budżetowych - 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:40:07, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 8  
 Przychody i wydatki środków specjalnych - 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:41:50, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik 8a 
 Plan finansowy środka specjalnego na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:43:43, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 9  
 Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:45:32 Informację zaktualizowano 2004-04-07 11:46:19, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 10  
 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:48:12, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 11 
 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współnych realizow...
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:49:36, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 12  
 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-07 11:51:09, wprowadzający: Jacek Gołyński
wersja do druku