Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2006 strona główna 

Rok 2006
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:16:34, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 1 
 Dochody budżetu Gminy Mszczonów na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:18:19, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 2 
 Wydatki budżetu Gminy Mszczonów na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:19:17, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 3 
 Przychody i rozchody budżetu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:19:49, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 4 
 Prognoza długu Gminy Mszczonów na dzień 31 grudnia 2005r. i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:20:31, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 5 
 Dotacje dla instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:21:02, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 6  
 Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:21:46, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 7  
 Dochody i wydatki rachunków dochodów włanych na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:22:24, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 8  
 Plan finansowy GFOSiGW na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:22:53, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 9  
 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej dochody, wydatki
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:23:35, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 10  
 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:24:10, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 11 
 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:25:06, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 12-inwestycje (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:25:50, wprowadzający: Jacek Gołyński
Załącznik Nr 13 (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 11:26:12, wprowadzający: Jacek Gołyński
wersja do druku