bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Zarządzenia burmistrza strona główna 

Zarządzenia - 2003
 
 Zarządzenie nr 45 ws. przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 14:52:00 Informację zaktualizowano 2003-11-25 14:54:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 46 ws. powołania komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentacja archiwalną i niearchiwalną
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 14:52:14 Informację zaktualizowano 2003-11-25 14:55:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 47 ws. powołania Komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 14:52:26 Informację zaktualizowano 2003-11-25 14:56:18, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 48 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-12-08 13:31:27 Informację zaktualizowano 2003-12-08 13:32:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 48 - ZMIANY w WYDATKACH BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-12-08 13:31:57 Informację zaktualizowano 2003-12-08 13:33:27, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 49 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-12-10 15:12:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie Nr 50 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:15:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 projekt uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:15:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik Nr 1 dochody
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:16:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załącznik nr 2 wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:17:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik Nr 4 prognoza długu
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:18:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik nr 5 - inwestycje
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:18:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załączniki 3,6,7,8,9,9a,11,12,13
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:19:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik nr 10 plan finansowy gminnego funduszu ochrony środowiska
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:21:02, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 część opisowa do projektu budżetu na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:28:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 51 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:30:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 52 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:35:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 53 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-01-07 16:25:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G

Zobacz:
   Zarządzenia - 2003
   Zarządzenia - 2004
   Zarządzenia - 2005
   Zarządzenia - 2006
   Zarządzenia - 2007
   Zarządzenia - 2008
   Zarządzenia - 2009
    Zarządzenia - 2010
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl