Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza > Zarządzenia - 2004 strona główna 

Zarządzenia - 2004
 
 Zarządzenie Nr 1/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 11:09:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 2/04 w sprawie ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej nie udostępnionej w e-bip
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 11:16:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
Załącznik nie podlega publikacji Zarządzenie Nr 3/04 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 11:18:53 Informację zaktualizowano 2004-01-14 11:20:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 4/04 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont syntetycznych dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i organu podatkowego oraz zasad tworzenia i prowadzenia kont analitycznych do określonych kont syntetycznych
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 11:24:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 5/04 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 11:26:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 6/04 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w placówkach oświatowych gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 11:31:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 7/04 w sprawie powołania zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2004-02-04 08:06:06 Informację zaktualizowano 2004-02-04 08:08:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 8/04 w sprawie rozbudowania rzeczowego wykazu akt
Data wprowadzenia informacji 2004-02-04 08:07:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 9/04 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-02-10 13:23:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 10/04 zmieniające zarządzenie nr 5/04 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-02-19 15:05:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 11/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-02-19 15:07:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 12/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-03-02 09:37:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 13/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-03-02 09:38:02, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-03-02 09:39:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 15/04 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-03-02 09:40:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 16/04 zmieniające Zarządzenie Nr 49/03 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 9 grudnia 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:46:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie Nr 17/04 w sprawie ustalenia procedur kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-03-26 08:15:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 18/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcach
Data wprowadzenia informacji 2004-03-26 08:18:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 19/04 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2004-03-26 08:20:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 20/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:14:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 21/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:17:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 22/04 w sprawie ustalenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:25:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 23/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:26:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 23/04 - dochody
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:27:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załącznik do Zarządzenia Nr 23/04 - wydatki
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:29:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 23/04 - część opisowa
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:30:06 Informację zaktualizowano 2004-03-29 10:31:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 24/04 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń złożonych przez rolników, ubiegających się o dofinansowanie w ramach "Programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi pochodzenia zwierzęcego w województwie mazowieckim"
Data wprowadzenia informacji 2004-04-01 09:35:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 25/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-22 13:02:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik do zarządzenia Nr 25/04- zmiany w wydatkach budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-04-22 13:04:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 26/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-04-22 13:20:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 27/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-04-22 13:14:19, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 28/04 zmieniające zarządzenie Nr 49/03 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 9 grudnia 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:17:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie Nr 29/04 w sprawie przekazania nieodpłatnie pozostałych środków trwałych dla Fundacji na Rzecz Ratowania Życia Imieniem Liliany z/s Mszczonów ul. Grójecka nr 45
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:19:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 30/04 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-05-31 09:44:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 31/04 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2004-05-31 09:36:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 32/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-05-31 09:36:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 33/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-05-31 09:37:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 34/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-05-31 09:38:28, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 35/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:06:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik do zarządzenia nr 35/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:08:34, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 36/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:14:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 37/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:22:19, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:23:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 2 do zarządzenia 37/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:23:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 38/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:25:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 39/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awanse na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:27:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarzadzenie nr 40/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 10:28:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 41/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:29:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik do zarządzenia Nr 41/04
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:30:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:32:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 42.04
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:36:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/04
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:37:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/04
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:38:19, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 43/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:40:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarądzenie Nr 44/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:42:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 45/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:43:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załącznik do zarządzenia Nr 45/04
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:44:09 Informację zaktualizowano 2004-10-11 08:49:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 46/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:45:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do zarzadzenia Nr 46/04
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:46:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 47/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2004-10-11 08:47:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie nr 48/04 w sprawie rozbudowania rzeczowego wykazu akt
Data wprowadzenia informacji 2004-10-27 13:56:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie nr 49/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-27 13:57:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/04
Data wprowadzenia informacji 2004-10-27 13:57:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 50/04zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 08:11:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do zarządzenia nr 50/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 08:12:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 08:13:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 51/04 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 08:40:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:09:19, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:10:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:10:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:11:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:11:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 8 do zarządzenia nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:14:28, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:14:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:15:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik Nr 10 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:16:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:16:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik Nr 12/04 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:17:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 13/04 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:17:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 51/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:18:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 52/04 w sprawie powołania komisji odbiorczej
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:19:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 53/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:21:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 54/04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:21:41 Informację zaktualizowano 2005-01-06 09:21:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 55/04 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:31:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:32:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 56/04 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:33:34, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 57/04 w sprawie przekazania w nieodpłatne uzytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 09:35:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 58/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 13:47:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-06 13:48:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
wersja do druku