Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza > Zarządzenia - 2009 strona główna 

Zarządzenia - 2009
 
 Zarządzenie Nr 1/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 14:25:01, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
 
 Zarządzenie Nr 2/09 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-04 14:30:28, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 3/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-12 14:16:28 Informację zaktualizowano 2009-02-12 14:37:44, wprowadzający: Grzegorz Iwanek, autor: Gminne Centrum Informacji
 
 Zarządzenie Nr 4/09 w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie Termy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 13:11:31 Informację zaktualizowano 2009-02-13 13:12:54, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
 
 Zarządzenie Nr 5/09 w sprawie Zarządzenia Nr 5/04 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 12 stycznia 2004 roku i Zarządzenia zmieniającego Nr 19/07 z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-17 11:35:06, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarzadzenie Nr 6/09 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-17 12:13:51, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 7/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:11:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 8/09 zmieniające Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 27.02.2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-02 09:15:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Gminnego Centrum Informacji
 
 Zarządzenie Nr 9/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 10:19:36, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 10/09 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprwie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-03-04 11:23:27, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 11/09 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2009-03-10 15:40:42, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 12/09 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2009-03-13 11:24:31, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 13/09 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 15:48:18, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 14/09 w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 13 czerwca 2008r w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:44:05, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 15/09 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:43:50, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 16/09 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 10:20:19, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 17/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 14:39:10, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 18/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-19 16:00:23, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 19/09 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 11:58:26, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 20/09 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2009r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania rekreacji i wypoczynku w obszarach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszczonów w okresie wakacji letnich.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-28 11:25:53, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 21/09 w sprawie: powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2009-05-28 11:29:30, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 22/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-02 09:09:20, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 23/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-06-03 10:42:56, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 24/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/08 z dnia 13 czerwca 2008 r w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-05 11:46:42, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 25/09 w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Hala Sportowa”
Data wprowadzenia informacji 2009-06-09 14:52:56, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 26/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-09 14:56:54, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 27/09 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2009-06-10 15:21:29, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 28/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - „Wyprawka szkolna”
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 15:38:30, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 29/09 w sprawie przyznania nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2008/2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 14:57:29, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 15:02:59, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 31/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 09:20:23, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 32/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 09:24:47, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie 33/09 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 11:07:18, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 34/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 11:09:46, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 35/09 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 11:20:39, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 36/09 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 11:22:58, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Budy Strzyże, Pieńki Strzyże, Strzyże.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 13:49:50 Informację zaktualizowano 2009-07-24 13:51:45, wprowadzający: Grzegorz Iwanek, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 2009roku w sprawie wstrzymania stypendium sportowego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:13:01, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
 
 Zarządzenie Nr 37/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-03 13:43:53, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 40/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2009-08-06 14:05:34 Informację zaktualizowano 2009-08-07 11:35:59, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 41/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-07 11:52:57, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 42/09 w sprawie przyznania stypendium dla studenta za szczególne osiągnięcia artystyczne
Data wprowadzenia informacji 2009-08-25 14:11:10, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 43/09 w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za pierwsze półrocze 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 13:28:39, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 44/09 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 10:09:32, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie 45/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 11:36:28, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 46/09 w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:25:12, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 47/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - „Wyprawka szkolna”
Data wprowadzenia informacji 2009-09-09 13:08:57, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 48/09 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-10 09:51:19, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 49/09 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-10 09:56:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 50/09 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-10 09:59:27, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 51/09 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Gimnazjum w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 12:13:43, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 52/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-07 10:58:53, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 53/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/08 z dnia 13 czerwca 2008 r w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-22 11:14:33, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 54/09 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie udostępnienia społeczeństwu projektów dokumentów pn. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Mszczonów na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (aktualizacja – i )” oraz „Program ochrony środowiska dla gminy Mszczonów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r. (aktualizacja – i)”w celu zapewnienia udziału w ich uchwalaniu.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-03 09:46:01, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 
 Zarządzenie Nr 55/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 10:27:15, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 56/09 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 10:29:28, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 57/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/08 z dnia 13 czerwca 2008 r w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-06 13:32:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 58/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-11-09 15:41:41, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 59/09 w sprawie ustalenia regulaminu okresowej oceny pracowników
Data wprowadzenia informacji 2009-11-09 15:48:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 60/09 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 13:15:34, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 61/09 w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu, oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie "Hala Sportowa"
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 13:17:51 Informację zaktualizowano 2009-11-19 13:19:10, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 62/09 w sprawie zmiany zarządzenie nr 19/08 z dnia 13 czerwca 2008 w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu w obiekcie "Termy Mszczonów"
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 13:21:34, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 63/09 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 13:25:01, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 64/09 w sprawie wstrzymania stypendium sportowego
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 14:03:48, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 65/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:40:35, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 66/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 11:10:06, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 67/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 08:59:39, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 68/09 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 09:02:21, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 69/09 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2010r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku, którego przedmiotem jest następujące zadania: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 15:27:48, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 70/09 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2010r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z wyłączeniem sportu kwalifikowanego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 15:32:09, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 71/09 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2010r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji w obszarach dofinansowania nauki pływania z wyłączeniem sportu kwalifikowanego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 15:35:33, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 72/09 w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 09:11:33, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 73/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:58:05, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie 74/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-13 13:49:04, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
wersja do druku