Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza > Zarządzenia - 2003 strona główna 

Zarządzenia - 2003
 
 Zarządzenie nr 45 ws. przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 14:52:00 Informację zaktualizowano 2003-11-25 14:54:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 46 ws. powołania komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentacja archiwalną i niearchiwalną
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 14:52:14 Informację zaktualizowano 2003-11-25 14:55:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 47 ws. powołania Komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 14:52:26 Informację zaktualizowano 2003-11-25 14:56:18, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 48 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-12-08 13:31:27 Informację zaktualizowano 2003-12-08 13:32:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 48 - ZMIANY w WYDATKACH BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-12-08 13:31:57 Informację zaktualizowano 2003-12-08 13:33:27, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Zarządzenie nr 49 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-12-10 15:12:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie Nr 50 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:15:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 projekt uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:15:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik Nr 1 dochody
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:16:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załącznik nr 2 wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:17:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik Nr 4 prognoza długu
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:18:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik nr 5 - inwestycje
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:18:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załączniki 3,6,7,8,9,9a,11,12,13
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:19:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 załacznik nr 10 plan finansowy gminnego funduszu ochrony środowiska
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:21:02, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 część opisowa do projektu budżetu na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:28:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 51 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:30:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 52 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2003-12-31 14:35:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 53 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-01-07 16:25:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
wersja do druku