Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza > Zarządzenia - 2005 strona główna 

Zarządzenia - 2005
 
 Zarządzenie Nr 1/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-02-11 11:55:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 2/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2005-04-05 11:56:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zrządzenie Nr 3/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2005-04-25 08:28:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 4/05 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-05-02 09:42:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 5/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-05-11 15:59:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 6/05 w sprawie wprowadzenia w zycie instrukcji kontroli finansowej, polityki rachunkowości oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych
Data wprowadzenia informacji 2005-06-03 09:19:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 7/05 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-06-16 13:31:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 8/05 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-06-21 09:21:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 9/05 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie śrdoków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2005-06-21 09:28:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 10/05 w sprawie powołania składu osobowego Terenowej Komisji d/s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęsk na terenie miasta i gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2005-07-11 13:17:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 11/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-07-11 13:19:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 12/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:25:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 13/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:25:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 14/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:26:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 15/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:26:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 16/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:27:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 17/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:27:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 18/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:28:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 19/05 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:30:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 20/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:31:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 21/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lutkówce
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:32:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 23/05 zmieniające zarządzenie w sprawie okreslenia stawek za usługi świadczone przez zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:33:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 22/05 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:43:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 24/05 w sprawie powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sesju Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:39:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Zarzadzenie nr 25/05 w sprawie zatwierdzenia Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-02 09:40:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:36:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 27/05 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont syntetycznych dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i organu podatkowego oraz zasad tworzenia i prowadzenia kont analitycznych do okreslonych kont syntetycznych
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:38:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zatrządzenie Nr 29/05 w sprawie powołania członka komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:39:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 30/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:40:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 31/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:41:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 32/05 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzęzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:41:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 33/05 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:43:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 34/05 w sprawie rozbudowania rzeczowego wykazu akt
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:44:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 35/05 zmieniająće zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 08:45:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 36/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-21 11:53:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 37/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 14:58:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 38/05 w sprawie okreslenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenie stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego
Data wprowadzenia informacji 2005-11-14 12:34:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 39/05 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 08:00:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 40/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 08:01:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie nr 41/05 zmieniające Zrzadzenie w sprawie okreslenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 08:02:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 42/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2005-12-12 11:39:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarzadzenie Nr 43/05 w sprawie określenia kosztów podlegających zwrotowi z tytułu wydatków poniesionych przez pracownika w związku z odbytą podróżą słuzbową
Data wprowadzenia informacji 2005-12-12 11:40:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 44/05 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2005-12-19 08:46:24 Informację zaktualizowano 2005-12-19 08:47:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarzadzenie Nr 45/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 11:35:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 46/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 12:39:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 47/05 zmieniające zarządzenie w sprawie okreslenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Kounalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 12:40:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 48/05 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 12:42:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 49/05* w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 09:15:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
wersja do druku