Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza > Zarządzenia - 2008 strona główna 

Zarządzenia - 2008
 
 Zarządzenie Nr 1/08 zmieniające Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 11:00:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 2/08 zmieniające Zarządzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 11:14:18, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-01-29 11:52:15, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 4/08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-02-07 10:03:25, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie 5/08 w sprawie rozbudowania rzeczowego wykazu akt
Data wprowadzenia informacji 2008-02-18 15:16:01, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
 
 Zarządzenie nr 6/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-02-18 15:18:36, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
 
 Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie zmiany Zarządzenia zmieniającego Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 12:21:36, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 
 Zarządzenie Nr 9/08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-03-07 12:36:56, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 10/08 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego
Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 12:08:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 8/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-03-21 13:29:38, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 11:11:48, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2007 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2008-04-11 11:49:38, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 13/08 w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 13:44:35, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 14/08 w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 12:42:04, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 13:24:35, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-05-20 13:28:26, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-05-23 08:55:48, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 18/08 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 12:30:03, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 
 Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie "Termy Mszczonów"
Data wprowadzenia informacji 2008-06-17 10:56:47, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 21/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 11:12:24, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 20/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:33:34, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-07-22 13:58:16, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 23/08 zmieniające Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-07-22 14:11:53, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 24/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-07-22 15:12:14, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 25/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-08-11 14:25:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 26/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2008-08-11 14:34:03, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Data wprowadzenia informacji 2008-08-26 08:47:32, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-08-28 09:04:54, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 29/08 w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 10:32:59, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 13 czerwca 2008r w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie "Termy Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 10:39:20, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 
 Zarządzenie Nr 31/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-09-16 12:42:46, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 32/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 09:32:47, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 33/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-10-13 13:47:15, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 34/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 13:34:48, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 09:45:16, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 14:30:01, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2009r
Data wprowadzenia informacji 2008-11-20 08:39:35 Informację zaktualizowano 2008-11-20 09:31:34, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-11-20 09:06:43, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 39/08 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty
Data wprowadzenia informacji 2008-11-20 09:17:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 40/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-11-24 15:25:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 41/08 zmieniające Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-24 15:31:00 Informację zaktualizowano 2008-11-24 15:40:30, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 42/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 12:20:05, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
 
 Zarządzenie Nr 43/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 10:17:51, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 44/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-04 10:19:41, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego
 
 Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-12-10 14:03:58, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 46/08 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej działki nr ew. 73/1, 83, 84, 85, 86, 87, 89( 89/1, 89/2), 90(90/1, 90/2), 92, 95, i część dz. nr 82 (82/1, 82/2).
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:49:37 Informację zaktualizowano 2009-01-12 11:43:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 47/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:52:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-29 12:12:33, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-29 12:18:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 50/08 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2009r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku, którego przedmiotem jest następujące zadania: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 13:56:31, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 51/08 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2009r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji w obszarach dofinansowania nauki pływania.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 14:12:54, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2009r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 14:16:34, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 53/08 w sprawie: powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 14:18:03, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 54/08 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Badowo Mściska
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 14:32:01 Informację zaktualizowano 2009-01-12 09:50:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 13:07:53, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie ustalenia nazwy organu wykonawczego w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 13:12:06, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 57/08 zmieniające Regulamin Urzędu Miejskiego w Mszczonowie nadany Zarządzeniem Nr 36/07 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 12 lipca 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 13:14:39, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym i Instrukcji zarządzania systemem i użytkowania systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 14:16:52, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
wersja do druku