Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 
 Uchwała Nr XI/55/07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds Referendum Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:16:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała nr XI/56/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:43:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XI/57/07 w sprawie nadania nazy ulicom we wsi Sosnowica
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:44:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XI/58/07 w sprawie ustalenia wysokosci najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:45:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała Nr XI/59/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:46:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr XI/60/07 w sprawie uchylenia uchwały
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:47:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XI/61/07 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:48:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XI/62/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:49:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku