Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 16 strona główna 

sesja 16
 
 Uchwała nr XVI/142/07 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 09:26:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XVI/143/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 09:57:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XVI/144/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 09:58:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XVI/145/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 09:59:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XVI/146/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:00:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XVI/147/07 w sprawie przystapienia Gminy Mszczonów do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:01:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała nr XVI/148/07 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:02:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała nr XVI/149/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:03:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XVI/150/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dwórzno
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:03:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/151/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lublinów, Szeligi i Marków Towarzystwo, Gurba
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:04:34, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/152/07 zmieniająca uchwałe w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:05:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/153/07 zmieniająca uchwałe w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:06:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/154/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Marków Towarzystwo, Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:07:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/155/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Osuchów i Strzyże
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:07:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/156/07 zmieniająca uchwałe w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekarowo, Podlindowo, Michalin, Budy Zasłona
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:08:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/157/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Osuchów i Lutkówka Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:09:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/158/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lublinów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:10:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/159/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekarowo, Podlindowo, Huta Piekarska
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:11:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/160/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zimnice i Osuchów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:11:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/161/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Gaba i Budy Zasłona
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:13:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/162/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Osuchów i Wygnanka
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:13:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/163/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Bobrowce i Małachowszczyzna
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:14:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/164/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekarowo i Zimnice
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:15:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/165/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekary i Gąba
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:16:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/166/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lutkówka Druga, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Pieńki Strzyże
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:17:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/167/07 zmieniająca uchwałe w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zimna Woda, Tłumy, Lutkówka Druga, Chudolipie
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:19:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/168/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:20:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/169/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziałów od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:20:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/170/07 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:21:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/171/07 w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:22:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XVI/172/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:23:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Uchwała nr XVI/173/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:24:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XVI/174/07 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków wygasajacych z upływem roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 10:25:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku