Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 
 Uchwała Nr XII/64/07 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Mszczonowa"
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:38:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała nr XII/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umów najmu lokali użytkowych
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:39:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr XII/66/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Bronisławów, Marianka, Władysławów i Pieńki Strzyże
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:41:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/67/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Kowiesy, Kowiesowo
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:42:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/68/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Ciemno Gnojna i Kaczków
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:43:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/69/07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujacego fragment miejscowości Sosnowica
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:44:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/70/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej działkę nr ewid 1634/13 w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:46:14, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/71/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Czekaj oraz Marków Towarzystwo
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:47:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/72/07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Badowo Dańki
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:49:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: KIerownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/73/07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:50:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/74/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Zbiroża
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:51:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/75/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds Referendum Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:52:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Uchwała nr XII/76/07 zmieniająća uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:53:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku