Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 14 strona główna 

sesja 14
 
 Uchwała nr XIV/91/07 w sprawie zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:19:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała nr XIV/92/07 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:20:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIV/93/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:21:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XIV/94/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujacego fragment wsi Zbiroża
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:23:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/95/07 w sprawie nadania nazwy ulicom w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:24:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/96/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Adamówek,Kamionka
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:26:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/97/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Janówek, Nowe Poręby
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:38:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/98/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Gąba
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:39:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/99/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lutkówka Kolonia, Lutkówka, Dębiny Osuchowskie
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:40:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/100/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badowo Mściska
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:41:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/101/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zimna Woda, Tłumy, Lutkówka Druga, Chudolipie
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:42:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/102/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:43:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/103/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Wygnanka
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:44:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/104/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekary
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:45:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/105/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekarowo, Podlindowo, Michalin i Budy Zasłona
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:50:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/106/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:51:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/107/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Gurba, Szeligi, Zdzieszyn
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:05:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/108/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zimnice
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:06:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/109/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lindów i Huta Piekarska
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:08:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/110/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:09:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/111/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Adamowice, Powązki
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:10:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/112/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Bobrowce
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:10:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/113/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Budy Strzyże, Pieńki Osuchowskie
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:11:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/114/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Marków Świnice, Świnice
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:13:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XIV/115/07 w sprawie procedury uchwalenia budzetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:15:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIV/116/07 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:16:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIV/117/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów za 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 15:17:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku