Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 
 Uchwała Nr XIII/77/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Małachowszczyzna, Olszewek, Pawłowice
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:30:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/78/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Grabce Józefpolskie
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:31:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/79/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Suszeniec i Edwardowo
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:32:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:34:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/81/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:35:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:18:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/83/07 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:19:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XIII/84/07 w sprawie skargi Pana Tadeusza Staszewskiego na działanie Burmistrza Miasta
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:20:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/85/07 w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:21:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/86/07 w sprawie powołania Zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:22:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/87/07 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika USC
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:23:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:24:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa"
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:24:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/90/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:25:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku