Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 15 strona główna 

sesja 15
 
 Uchwała nr XV/118/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej część działki nr ewid. 1605/4 w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:12:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/119/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki i fragment miejscowości Badowo Mściska
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:13:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/120/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków Towarzystwo
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:15:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/121/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba oraz fragment miejscowości Powązki
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:16:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/122/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:17:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/123/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo i fragment miejscowości Lublinów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:18:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/124/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:19:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/125/07 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:28:22 Informację zaktualizowano 2007-11-20 10:11:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/126/07 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonów na lata 2007-2015
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:42:48 Informację zaktualizowano 2007-11-20 10:20:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XV/127/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:44:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/128/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:45:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XV/129/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Bronisławów, Marianka, Władysławów i Pieńki Strzyże
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:46:34, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/130/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Nosy Poniatki i Bronisławów Osuchowski
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:47:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XV/131/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zbiroża
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:48:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/132/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Grabce Towarzystwo, Długowizna, Grabce Wręckie i Wólka Wręcka
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:49:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/133/07 w sprawie przydzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych składników majątkowych Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:50:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/134/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:51:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała Nr XV/135/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:52:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XV/136/07 w sprawie opłaty od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:52:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XV/137/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:53:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XV/138/07 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:54:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała nr XV/139/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:56:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XV/140/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:57:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała nr XV/141/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:58:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku