Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 10 strona główna 

sesja 10
 
 Uchwała nr X/47/07 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 10:55:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr X/48/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 10:56:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr X/49/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 10:57:38 Informację zaktualizowano 2007-05-02 10:58:19, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr X/50/07 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorzadowych zatrudnionych w MOPS w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:00:29 Informację zaktualizowano 2007-05-02 11:24:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała nr X/51/07 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:06:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr X/52/07 w sprawie określenia wysokosci środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną oraz zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:08:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała nr X/53/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:09:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr X/54/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:11:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku