Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 
 Uchwała nr VII/33/07 w sprawie regulaminu wynagradzania, regulaminu przyznawania nagród w 2007r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 09:45:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała Nr VII/35/07 w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 09:51:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr VII/36/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 09:53:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Uchwała nr VII/37/07 w sprawie zarzadzenia pobooru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 09:54:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr VII/38/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 09:59:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku