Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
° Komisja rewizyjna
° Komisja rozwoju gospodarczego i promocji gminy
° Komisja budżetu i mienia komunalnego
° Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego
° Komisja oświaty, sportu i młodzieży
° Komisja kultury, zdrowia i opieki społecznej
- Zakres działania
- Skład osobowy
- Protokoły
- Planowane posiedzenia
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja kultury, zdrowia i opieki społecznej > Skład osobowy strona główna 

Skład osobowy
 

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

1) Ryszard Stusiński – Przewodniczący Komisji
2) Michał Szymański– Wiceprzewodniczący Komisji
3) Wanda Staniaszek – Członek Komisji
4) Wojciech Horbot – Członek Komisji
5) Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji
6) Andrzej Osiński – Członek Komisji

7) Sławomir Gołuch – Członek Komisji
 

 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-14 13:50:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska

Zobacz:
 Zakres działania .  Skład osobowy .  Protokoły .  Planowane posiedzenia . 
wersja do druku