Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
° Rok 2011
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wieloletnia Prognoza Finansowa > Rok 2011 strona główna 

Rok 2011
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MSZCZONÓW -
PROJEKT 
 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Winansowej Gminy Mszczonów na lata 2011-2023
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:04:16, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 1 
 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2023
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:05:23, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2 
 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:06:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 3 
 Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:07:02, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym projekcie uchwały o Wieloletniej
Prognozie Finansowej 
 Uchwała Nr 407/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mszczonowa projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 13:58:08, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku