Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° Rok 2010
- Sesja 1
- Sesja 2
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Rok 2010 > Sesja 2 strona główna 

Sesja 2
 
 Uchwała nr II/3/10 w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 09:59:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała nr II/4/10 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej i określenia przedmiotu ich działania
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 10:03:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała nr II/5/10 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 10:04:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała nr II/6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 10:05:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała nr II/7/10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/462/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 10:06:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Gminy

Zobacz:
 Sesja 1 .  Sesja 2 . 
wersja do druku