Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
° Protokoły
° Planowane posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Posiedzenia > Planowane posiedzenia strona główna 

Planowane posiedzenia
 
 zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 10:18:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 zaproszenie na II sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 12:02:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 zał.1
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 12:02:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 zał.2
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 12:03:28 Informację zaktualizowano 2010-12-02 12:08:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 zał.3
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 12:03:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 zaproszenie na III sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:53:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 zał.1
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:54:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Gminy
 
 zał.2
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:55:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 zał.3
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:55:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 zał.4
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:56:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 zał.5
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:56:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 zaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:12:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 projekty uchwał dotyczące punktu 3 - 4 znajdują się w dziale finanse gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:14:29 Informację zaktualizowano 2010-12-22 09:20:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 zał.3
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:15:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 zał.4
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 09:15:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o posiedzeniu komisji budżetu i mienia komnunalnego w dniu 28.12.2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-23 09:12:19, wprowadzający: Małgorzata Badowska
wersja do druku