Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
° Protokoły
° Planowane posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Posiedzenia > Planowane posiedzenia strona główna 

Planowane posiedzenia
 
 Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-01-18 12:30:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Zawiadoimienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-02-22 08:26:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-03-18 13:38:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-03-23 09:33:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-04-25 08:27:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-05-25 08:55:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-06-21 09:14:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XXXIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-07-12 15:56:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-08-24 13:03:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XXXV Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-09-21 08:39:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-19 12:48:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XXXVII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 08:06:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-12 09:28:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XL Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 14:16:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-02-21 08:43:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 08:51:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-04-07 14:09:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLIV Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 07:44:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-06-22 11:19:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-08-23 16:53:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-09-20 14:37:57 Informację zaktualizowano 2006-09-28 08:53:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Informacja o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-10-19 09:00:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
wersja do druku