Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2006 r.
° 2007 r.
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 r. > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 
 Uchwała Nr VI/23/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu rachunków dochodów własnych
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 11:57:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Tłumy
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 11:59:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr VI/25/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:01:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr VI/26/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:02:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie nadania nazwy ulicom w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:03:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr VI/28/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Nowy Dworek
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:03:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie skargi Pani Bożeny Melech oraz Pani Jolanty Kamińskiej - Keizer na działanie Burmistrza Miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:05:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała Nr VI/31/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:05:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:06:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr VI/30/07 w sprawie udzielenia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 13:10:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 . 
wersja do druku