Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
° Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
° Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprzedaż nieruchomości > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży strona główna 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych
w Mszczonowie przeznaczonych do sprzedaży 
 treść
Data wprowadzenia informacji 2007-06-21 15:29:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Wykaz nieruchomości położonych we wsi Badowo
Dańki przeznaczonych do sprzedaży 
 treść wykazu
Data wprowadzenia informacji 2007-06-21 15:32:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych
w Mszczonowie przeznaczonych do wydzierżawienia 
 Treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2007-09-13 12:52:11 Informację zaktualizowano 2007-09-13 12:56:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych
w Mszczonowie przeznaczonych do zbycia na rzecz
użytkownika wieczystego 
 Treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2007-09-13 13:07:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie niezabudowanych
nieruchomości położonych w Mszczonowie
przeznaczonych do sprzedaży 
 Treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 08:40:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych
w Mszczonowie przeznaczonych do wydzierżawienia 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-01-03 08:15:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
W związku z podaniem do publicznej wiadomości
wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych
w Mszczonowie (dz. 1633/8) przeznaczonych do
sprzedaży będących własnością gminy
Mszczonów przedłuża się termin zamieszczenia
wykazu na tablicy ogłoszeń UM oraz na stronie
internetowej www.bip.mszczonow.pl do dnia
30.01.2008r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 09:00:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych
położonych w Mszczonowie przeznaczonych do
sprzedaży będących własnością Gminy
Mszczonów wraz ze sprzedażą ułamkowej cześci
gruntu 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-03-25 08:08:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie zabudowanych nieruchomości
położonych w Osuchowie gm. Mszczonów
przeznaczonych do sprzedaży będących
własnością Gminy Mszczonów. 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-04-07 11:41:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
W związku z podaniem do publicznej wiadomości
wykazu zabudowanych nieruchomości położonych w
Osuchowie gm. Mszczonów przeznaczonych do
sprzedaży będących własnością gminy
Mszczonów przedłuża się termin zamieszczenia
wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
oraz na stronie www.bip.mszczonow.pl do dnia
07.05.2008r.Zmiana terminu informacji spowodowana
jest niedotrzymaniem umówionego terminu jej
ogłoszenia przez Redakcję „Tydzień
Żyrardowa”.  
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-15 10:07:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie Burmistrza Miasta Mszczonów
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości położonych we wsi Badowo Dańki
gm. Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej będących własnością
Gminy Mszczonów. 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-04-15 10:38:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie niezabudowanych
nieruchomości położonych we wsi Pieńki
Strzyże przeznaczonych do sprzedaży będących
własnością Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-05-08 10:24:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszczonów o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia położonych we
wsi Wymysłów w drodze bezprzetargowej 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 11:00:41 Informację zaktualizowano 2008-05-21 11:12:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszczonów o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych
nieruchomości położonych w Mszczonowie
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat będących własnością Gminy
Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-01 14:22:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mista Mszczonów o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych
nieruchomości położonych w Mszczonowie
przeznaczonych do zbycia będących własnością
Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-16 09:05:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszczonów o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu nieazbudowanych
nieruchomości przeznaczonych do zbycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 08:39:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalntych
położonych w Mszczonowie przeznaczonych do
zbycia na rzecz najemcy będących własnością
Gminy Mszczonów wraz z oddaniem części gruntu w
użytkowanie wieczyste 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-10-30 15:28:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszczonowa o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów
przeznaczonych do wydzierżawienia będących
własnością Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-12-15 08:15:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszczonowa o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych
nieruchomości położonych w Mszczonowie
przeznaczonych do zbycia będących własnością
Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-12-15 08:27:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów
przeznaczonych do wydzierżawienia 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-12-23 09:34:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszczonowa o podaniu
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych w Mszczonowie przeznaczonych do
zbycia będących własnością Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-01-15 13:46:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terenie miasta Mszczonów
przeznaczonych do wydzierżawienia będących
własnością Gminy Mszczonów.  
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 13:57:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
połozonych na terenie miasta Mszczonów
przeznaczonych do wydzierżawienia 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 15:27:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych we wsi Badów Górny gm. Mszczonów
przeznaczonych do zbycia będących własnością
Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 15:48:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych we wsi Wymysłów przeznaczonych do
wydzierżawienia będących własnością Gminy
Mszczonów  
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-05-27 12:29:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych w Mszczonowie przeznaczonych do
sprzedaży będących własnością Gminy
Mszczonów. 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:01:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o wykazie Burmistrza Mszczonowa o
podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości położonych we wsi Wręcza i
Wręcza A gm. Mszczonów przeznaczonych do
wydzierżawienia będących w posiadaniu Gminy
Mszczonów.  
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:04:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości położonych w Mszczonowie,
przeznaczonych do wydzierżawienia będących
własnością Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 10:05:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu działek
położonych w Mszczonowie, przeznaczonych do
zbycia będących własnością Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-09-25 08:46:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terenie miasta Mszczonów
stanowiących własność Gminy Mszczonów
przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika
wieczystego. 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 08:45:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terenie Miasta i gminy Mszczonów
przeznaczonych do wydzierżawienia będących
własnością Gminy Mszczonów. 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-11-09 15:22:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych w Mszczonowie przeznaczonych do
wydzierżawienia będących w posiadaniu Gminy
Mszczonów 
 terść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:25:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
połozonych w Mszczonowie przeznaczonych do
wydzierżawienia będących własnością Gminy
Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:27:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych we wsi Wymysłów przeznaczonych do
wydzierżawienia będących własnością Gminy
Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 10:14:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadamości wykazu działek
położonych w Mszczonowie, przeznaczonych do
zbycia będących własnością Gminy Mszczonów
oraz zbycia udziału Gminy Mszczonów wynoszącego
5/8 w działce 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 10:18:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terenie miasta Mszczonowa
przeznaczonych do wydzierżwienia będących
własnością Gminy 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 12:10:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu działek
położonych w Osuchowie przeznaczonych do zbycia
będących własnością Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 12:13:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych we wsi Powązki gm. Mszczonów,
przeznaczonych do zbycia będących własnością
Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 16:10:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych w Mszczonowie, przeznaczonych do
wydzierżawienia będących w posiadaniu Gminy
Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 16:11:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych
położonych w Mszczonowie, przeznaczonych do
zbycia będących własnością Gminy Mszczonów
wraz z oddaniem przynależnej części gruntu w
użytkowanie wieczyste 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 15:24:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych we wsi Badowo Dańki przeznaczonych
do zbycia stanowiących własność Gminy
Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-08 10:03:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych w Mszczonowie, przeznaczonych do
zbycia będących własnością Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 09:39:02, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych we wsi Badowo Dańki gm. Mszczonów
przeznaczonych do zbycia będących własnością
Gminy Mszczonów 
 treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 09:47:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terenie miastai gminy Mszczonów
przeznaczonych do wydzierżawienia będących
własnością Gminy Mszczonów 
 Treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 10:01:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych
położonych w Mszczonowie przeznaczonych do
zbycia na rzecz najemcy będących własnością
Gminy Mszczonów wraz z oddaniem przynależnej
części gruntu w użytkowanie wieczyste 
 Treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 10:38:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych w Mszczonowie przeznaczonych do
wydzierżawienia będących własnością Gminy
Mszczonów 
 Treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 10:41:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
wersja do druku