Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
° Protokoły
° Planowane posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Posiedzenia > Protokoły strona główna 

Protokoły
 
 Protokól z I sesji Rady Miejskiej w Mszcoznowie
Data wprowadzenia informacji 2006-12-11 13:56:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-12-11 13:56:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-12-27 15:36:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:08:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 12:08:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 11:27:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 10:49:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-04-25 07:44:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-04-25 07:45:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-31 09:07:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 15:01:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-09-07 08:46:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 13:54:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2007-11-14 08:46:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-12-19 09:57:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-02-19 11:53:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 13:41:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Jadwiga Wójcik
 
 Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-03-19 09:57:18 Informację zaktualizowano 2008-04-02 10:08:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 15:29:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 11:35:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:14:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-08-29 13:36:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-10-01 10:19:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-10-30 08:49:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 07:47:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2008-12-29 11:08:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 09:41:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-03-02 10:05:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XXIX Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-03-30 11:18:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-05-06 13:37:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-06-02 14:41:14, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XXXII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-06-29 11:49:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XXXIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 10:57:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie przed zatwierdzeniem przez Radę Miejską
Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 10:07:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 

zatwierdzony protokół z XXXIV Sesji jest identycznej treści co zamieszczony protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie przed zatwierdzeniem przez Radę Miejską

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-05 12:37:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-29 12:24:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XXXVI Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 08:09:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XXXVII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 15:20:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-02-18 12:48:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XXXIX Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-02-18 12:49:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XL Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-04-01 08:51:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLI Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 10:03:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 12:15:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 16:44:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLIV Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 16:45:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLV Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 11:15:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLVI Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-11 09:30:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLVII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 09:11:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLVIII Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 09:14:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokoł z XLIX Sesji Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 09:16:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
wersja do druku