Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Rok 2009 strona główna 

Rok 2009
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
 Uchwała Nr XXV/261/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 października 2008r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 14:20:37, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 Uchwała Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 października w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 14:26:41, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
PODATEK ROLNY 
 Uchwała Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 października 2008r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 15:20:37, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
OPŁATA TARGOWA 
 Uchwała Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 października 2008r w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 15:28:19, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku