Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Rok 2008 strona główna 

Rok 2008
Podatek od nieruchomości 
 Uchwała Nr XV/135/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 15:18:56, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uchwała Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 15:23:01, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Podatek od środków transportowych 
 Uchwała Nr XV/137/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 16:43:48, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uchwała Nr XVI/143/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od srodków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 16:46:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Opłata od posiadania psów 
 Uchwała Nr XV/136/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007r w sprawie opłaty od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 16:49:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Opłata targowa 
 Uchwała Nr XVI/145/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007r zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 10:01:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechanska-Gołyńska
Podatek rolny 
 Uchwała Nr XVI/146/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 10:04:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku