Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Rok 2010 strona główna 

Rok 2010
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
 Uchwała Nr XXXVI/350/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:32:55 Informację zaktualizowano 2009-12-02 15:47:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uchwała Nr XXXVII/355/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:34:03, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uchwała Nr XXXVII/366/09 rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:37:43, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/366/09 
 wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej DN-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:39:53 Informację zaktualizowano 2009-12-02 15:48:31, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/366/09 
 Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości składanej przez osoby fizyczne IN-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:41:28 Informację zaktualizowano 2009-12-02 15:49:16, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/366/09 
 wzór formularza ZN-1/A dane o nieruchomościach będący załącznikiem do deklaracji DN-1 lub informacji IN-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:43:48 Informację zaktualizowano 2009-12-02 15:49:37, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 4 do uchwały XXXVII/366/09 
 wzór folmularza ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości będący załącznikiem do dklaracji DN-1 lub informacji IN-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:45:12 Informację zaktualizowano 2009-12-02 15:49:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 Uchwała Nr XXXVI/351/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:57:54, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uchwała Nr XXXVII/356/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 14:04:26 Informację zaktualizowano 2009-12-03 14:05:39, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
PODATEK ROLNY 
 Uchwała Nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:00:14, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 1 
 wzór deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych DR-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:03:03, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2 
 wzór informacji w sprawie podatku rolnego składanej przez osoby fizyczne IR-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:04:11, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 3 
 wzór folmularza ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych będący załącznikiem do deklaracji DR-1 lub informacji IR-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:05:40, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 4 
 wzór formularza ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym będący załącznikiem do deklaracji DR-1 lub informacji IR-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:07:33, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
PODATEK LEŚNY 
 Uchwała Nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r w sprawie zworu deklaracji i informacji na podatek leśny
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 13:22:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 1 
 wzór deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, nadleśnictw oraz jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa DL-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 13:32:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2 
 wzór informacji w sprawie podatku leśnego składanej przez osoby fizyczne IL-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 13:33:01, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 3 
 wzór formularza ZL-1/A dane o nieruchomościach leśnych będący załącznikiem do deklaracji DL-1 lub informacji IL-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 13:34:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 4 
 wzór formularza ZL-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym będący załącznikiem do deklaracji DL-1 lub informacji IL-1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 13:35:35 Informację zaktualizowano 2009-12-03 14:02:54, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
wersja do druku