Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
° Ogłoszenia przetargów (do 24.05.2006)
° Wyniki przetargów ogłoszonych do dnia 24.05.2006
° Przetargi od dnia 25.05.2006
° Przetargi 2007
° Przetargi 2008
-

Przetarg 01 - Budowa ulicy Termalnej w Mszczonowie

-

Przetarg 02 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów

-

Przetarg 03 - Dostawa żwiru na drogi na terenie miasta i gminy Mszczonów

-

Przetarg 05 - Budowa ulicy przy Os. Dworcowa III w Mszczonowie

-

Przetarg 04 - Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Mszczonów

-

Przetarg (ZOPO) - Zakup fabrycznie nowego samochodu 18-sto osobowego, rocznik 2008 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 2 wózków inwalidzkich.

-

Przetarg (ZOPO) - Zakup fabrycznie nowego samochodu 18-sto osobowego, rocznik 2008 lub 2009, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 2 wózków inwalidzkich

-

Przetarg FB - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.344.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągnię

° Przetargi 2009
° Przetargi 2010
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi - zamówienia publiczne > Przetargi 2008 strona główna 

Przetargi 2008

Zobacz:
 

Przetarg 01 - Budowa ulicy Termalnej w Mszczonowie

 .  

Przetarg 02 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów

 .  

Przetarg 03 - Dostawa żwiru na drogi na terenie miasta i gminy Mszczonów

 .  

Przetarg 04 - Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Mszczonów

 .  

Przetarg 05 - Budowa ulicy przy Os. Dworcowa III w Mszczonowie

 .  

Przetarg (ZOPO) - Zakup fabrycznie nowego samochodu 18-sto osobowego, rocznik 2008 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 2 wózków inwalidzkich.

 .  

Przetarg (ZOPO) - Zakup fabrycznie nowego samochodu 18-sto osobowego, rocznik 2008 lub 2009, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 2 wózków inwalidzkich

 .  

Przetarg FB - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.344.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągnię . 

wersja do druku