Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
° Ogłoszenia przetargów (do 24.05.2006)
° Wyniki przetargów ogłoszonych do dnia 24.05.2006
° Przetargi od dnia 25.05.2006
° Przetargi 2007
° Przetargi 2008
° Przetargi 2009
-

Przetarg RG nr 1 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów

-

Przetarg G nr 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów

-

Przetarg RG nr 2 - Dostawa żwiru na drogi na terenie gminy Mszczonów

-

Przeatrg RG nr 3 - Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie w gminie Mszczonów

-

Przetarg RG nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie - postępowanie unieważnione

-

Przetarg RG nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”

-

Przetarg RG nr 6 - Remont istniejącego ciągu pieszo jezdnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 7 w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 7 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Mszczonowie

-

Przetarg G nr 2 - Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Tarczyńska II w Mszczonowie - I etap ul. Gen. Sikorskiego

-

Przetarg RG nr 8 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów

-

Przetarg RG nr 9 - Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 11 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Osuchów gmina Mszczonów

-

Przetarg RG nr 10 - Wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 12 - Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów

-

Przetarg G nr 3 - Dostawa oleju opałowego do budynku komunalnego położonego w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 2 gm. Mszczonów

-

Przetarg RG nr 13 - Wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie – cz. II

-

Przetarg RG nr 14 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów

-

Przetarg G nr 4 - Dostawa oleju opałowego do budynku komunalnego położonego w Osuchowie ul. Piekarska 2 gm. Mszczonów

-

Przetarg G nr 6 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nosy Poniatki

-

Przetarg G nr 5 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lutkówka-Nosy Poniatki-Chudolipie

° Przetargi 2010
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi - zamówienia publiczne > Przetargi 2009 strona główna 

Przetargi 2009

Zobacz:
 

Przetarg RG nr 1 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów

 .  

Przetarg G nr 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 2 - Dostawa żwiru na drogi na terenie gminy Mszczonów

 .  

Przeatrg RG nr 3 - Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie w gminie Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie - postępowanie unieważnione

 .  

Przetarg RG nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”

 .  

Przetarg RG nr 6 - Remont istniejącego ciągu pieszo jezdnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 7 w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 7 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Mszczonowie

 .  

Przetarg G nr 2 - Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Tarczyńska II w Mszczonowie - I etap ul. Gen. Sikorskiego

 .  

Przetarg RG nr 8 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 9 - Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 11 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Osuchów gmina Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 10 - Wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 12 - Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów

 .  

Przetarg G nr 3 - Dostawa oleju opałowego do budynku komunalnego położonego w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 2 gm. Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 13 - Wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie – cz. II

 .  

Przetarg RG nr 14 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów

 .  

Przetarg G nr 4 - Dostawa oleju opałowego do budynku komunalnego położonego w Osuchowie ul. Piekarska 2 gm. Mszczonów

 .  

Przetarg G nr 6 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nosy Poniatki

 .  

Przetarg G nr 5 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lutkówka-Nosy Poniatki-Chudolipie

 . 
wersja do druku