Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
° Rok 2001
° Rok 2002
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania finansowe > Rok 2005 strona główna 

Rok 2005
Dochody  
 Sprawozdanie z wykonania budżetu- Załącznik Nr 1 Dochody
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 15:06:21, wprowadzający: Jacek Gołyński
Wydatki 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu - Załącznik Nr 2 Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 15:07:17, wprowadzający: Jacek Gołyński
Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej 
 Załącznik Nr 3 wykonanie GFOŚiGW
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 15:08:35, wprowadzający: Jacek Gołyński
Rachunek dochodów własnych -wykaz jednostek 
 Wykonanie Rachunku dochodów własnych załącznik Nr 4 i 5
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 15:09:58, wprowadzający: Jacek Gołyński
Część opisowa  
 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2005r. - załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 15:11:28, wprowadzający: Jacek Gołyński
Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonów 
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 15:13:32, wprowadzający: Jacek Gołyński
wersja do druku