Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
° Rok 2001
° Rok 2002
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania finansowe > Rok 2010 strona główna 

Rok 2010
 
 KARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA I KWATRAŁ 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 15:55:08, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody - wykonanie za I kwartał 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 15:56:09, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki - wykonanie za I kwartał 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 15:56:35, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA II KWARTAŁY 2010R
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:10:51, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody - wykonanie za II kwartały 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:11:42, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki - wykonanie za II kwartały 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:12:06, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:04:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody i przychody - część tabelaryczna
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:06:11, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody i przychody - część opisowa
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:06:42, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki i rozchody - część tabelaryczna
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:09:13, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki i rozchody - częćć opisowa
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:09:43, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3 
 Wydatki bieżące
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:12:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 
 Wydatki majątkowe
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:13:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:14:45, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:16:18, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:23:13, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Informacja o przebiegu wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:25:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:06:35, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:07:26, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:08:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 12 
 Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:09:33, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 13 
 Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:10:47, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 14 
 Informacja o przebiegu wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:12:26, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 15 
 Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:13:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 16 
 Informacja o przebiegu wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2014
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:14:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 14:52:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody - wykonanie za III kwartały 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 14:52:46, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki - wykonanie za III kwartały 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 14:53:16, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku