Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
° Rok 2001
° Rok 2002
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania finansowe > Rok 2008 strona główna 

Rok 2008
 
 KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA I KWARTAŁ 2008R
Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 14:39:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody - wykonanie za I kwartał 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 14:46:07, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki - wykonanie za I kwartał 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 14:46:50, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA II KWARTAŁY 2008R
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 15:08:18, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody - wykonanie za II kwartały 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 15:10:26, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki - wykonanie za II kwartały 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 15:11:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa 
 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 10:42:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 10:47:27, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 10:48:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3 
 Informacja z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 10:51:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 
 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 10:53:33 Informację zaktualizowano 2008-10-10 10:58:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 10:57:06 Informację zaktualizowano 2008-10-10 10:59:16, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 11:03:46 Informację zaktualizowano 2008-10-10 11:05:06, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Informacja z wykonania dochdów i wydatków rachunków dochodów własnych za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 11:11:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Informacja z wykonania dotacji podmiotowych za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 11:14:28, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Informacja z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 11:16:51, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Informacja z wykonania planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 11:18:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Część opisowa 
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za pierwsze półrocze 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 11:19:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA III KWARTAŁY 2008R
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 13:58:35, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody - wykonanie za III kwartały 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 14:34:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki - wykonanie za III kwartały 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 14:35:40, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa 
 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:27:39, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:30:45, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody i przychody - wersja tabelaryczna
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:33:13, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Dochody i przychody - część opisowa
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:34:15, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki i rozchody - część tabelaryczna
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:36:53, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Wydatki i rozchody - częćć opisowa
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:37:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3 
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:39:31, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 
 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:41:26, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:42:50, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:44:20, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:45:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:46:08, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizoawane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:47:47, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Sprawozadnie z wykonania planu finansowego GFOŚiGW
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:50:51, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Część opisowa
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:51:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:52:31, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 12 
 Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 13:53:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 INFORMACJA W SPAWIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2008 ROK
Data wprowadzenia informacji 2009-05-29 11:56:31, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku