Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
- Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w gminie Mszczonów na lata 2004-2012
- Wyniki badania wody
- Azbest
- Decyzje środowiskowe
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Stawki za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
- Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów
- Ankieta
- Zawiadomienia
- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mszczonów
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów woj. mazowieckie na lata 2009-2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)
- Ewidencja Działaności Gospodarczej
- Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję Burmistrza Mszczonowa na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mszczonów w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Wydział Gospodarki Gminnej > Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję Burmistrza Mszczonowa na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mszczonów w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych strona główna 

Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję Burmistrza Mszczonowa na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mszczonów w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wykaz przedsiębiorców 

Wykaz przedsiębiorców na dzień 17.08.2010r.

Wykaz przedsiębiorców na dzień 31.08.2010r.

Wykaz przedsiębiorców na dzień 22.09.2010r.

Wykaz przedsiębiorców na dzień 05.11.2010r.

 treść
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 10:26:35 Informację zaktualizowano 2010-08-04 15:53:54, wprowadzający: Hanna Kaniewska, autor: Hanna Kaniewska

Zobacz:
 Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w gminie Mszczonów na lata 2004-2012 .  Wyniki badania wody .  Azbest .  Decyzje środowiskowe .  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .  Stawki za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów .  Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych .  Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie .  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów .  Ankieta .  Zawiadomienia .  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mszczonów .  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów woj. mazowieckie na lata 2009-2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) .  Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję Burmistrza Mszczonowa na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mszczonów w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Ewidencja Działaności Gospodarczej . 
wersja do druku