Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
- Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w gminie Mszczonów na lata 2004-2012
- Wyniki badania wody
- Azbest
- Decyzje środowiskowe
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Stawki za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
- Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów
- Ankieta
- Zawiadomienia
- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mszczonów
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów woj. mazowieckie na lata 2009-2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)
- Ewidencja Działaności Gospodarczej
- Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję Burmistrza Mszczonowa na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mszczonów w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Wydział Gospodarki Gminnej > Decyzje środowiskowe strona główna 

Decyzje środowiskowe
 
 Obwieszczenie o budowie składowiska odpadów P.K.L. „Keramzyt”
Data wprowadzenia informacji 2006-01-11 15:49:29, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o budowie składowiska odpadów P.K.L. „Keramzyt”
Data wprowadzenia informacji 2006-01-11 15:50:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o budowie i przebudowie drogi powiatowej Mszczonów-Piotrkowice
Data wprowadzenia informacji 2006-01-12 15:41:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o budowie i przebudowie drogi powiatowej Mszczonów-Piotrkowice
Data wprowadzenia informacji 2006-01-12 15:42:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o budowie nawierzchni utwardzonej placu targowego oraz odwodnienia przy ulicy Morelowej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-23 15:01:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o utwardzeniu nawierzchni ulicy Wiejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-01-23 15:02:46, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Tłumy gm. Mszczonów i włączenie do sieci wodociągowej
Data wprowadzenia informacji 2006-01-23 15:04:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- utwardzenie nawierzchni ulicy Wiejskiej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-23 15:08:35, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o budowie sieci wodociągowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej "Keramzyt" przy ul. Spokojnej
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 14:20:20, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej „Keramzyt”
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 14:25:05, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o budowie sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej
Data wprowadzenia informacji 2006-02-08 11:50:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o przebudowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Skierniewickiej
Data wprowadzenia informacji 2006-02-08 11:52:14, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o rozbudowie istniejącego CENTRUM LOGISTYCZNEGO FIEGE
Data wprowadzenia informacji 2006-02-08 11:54:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy istniejącego CENTRUM LOGISTYCZNEGO FIEGE
Data wprowadzenia informacji 2006-02-08 11:55:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - „Przebudowa drogi gminnej Lublinów – Czekaj o długości 757 mb, Gmina Mszczonów”.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-10 14:53:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanału sanitarnego z przykanalikami w ul. Ługowej i Zapieckowej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-02-10 14:56:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Lublinów Czekaj
Data wprowadzenia informacji 2006-02-10 14:58:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanału sanitarnego z przykanalikami w ul. Ługowej i Zapieckowej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-02-10 15:01:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja-budowa wodociągu Ø 110 mm w ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie pod przebudowywaną drogą krajową nr 8.
Data wprowadzenia informacji 2006-02-10 15:03:11 Informację zaktualizowano 2006-02-10 15:09:32, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 08:31:40, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowosci Zbiroża, gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 08:32:41, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja- rozbudowa istniejącego Centrum Logistycznego FIGE
Data wprowadzenia informacji 2006-02-24 14:12:41, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja- budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w Mszczonowie i włączenie do sieci wodociągowej w m. Marków Towarzystwo
Data wprowadzenia informacji 2006-02-24 14:14:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Mszczonowie i włączenie do sieci wodociągowej w m. Marków Towarzystwo
Data wprowadzenia informacji 2006-02-24 14:15:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie-rozbudowa istniejącego Centrum Logistycznego FIGE
Data wprowadzenia informacji 2006-03-02 12:01:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja-rozbudowa Centrum Logistycznego FM Logistic Plska Sp. z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-03 12:33:32, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja- Rozbudowa Zakładu Ergon Poland Spółka z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-03 12:34:44, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie- rozbudowa Centrum Logistycznego FM Logistic Polska Sp. z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-03 12:46:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie- rozbudowa Zakładu Ergon Poland Spółka z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-03 12:47:11, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja- budowa nawierzchni utwardzonej placu targowego oraz odwodnienia przy ul. Morelowej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-03-08 16:46:10, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanału sanitarnego z przykanalikami w ul. Ługowej i Zapieckowej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-08 16:47:46 Informację zaktualizowano 2006-03-08 16:54:50, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - Utwardzenie nawierzchni ulicy Wiejskiej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-08 16:49:44 Informację zaktualizowano 2006-03-08 16:55:34, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Tłumy gm. Mszczonów i włączenie do sieci wodociągowej w miejscowości Petrykozy gm. Żabia Wola
Data wprowadzenia informacji 2006-03-08 16:52:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-08 16:54:09, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - budowa wodociagu wiejskiego dn 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Wręcza A, Wręcza, Olszówka, Nowy Dworek w gminie Mszczonów, powiat Żyrardów, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-09 10:19:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie - budowa wodociagu wiejskiego dn 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Wręcza, Wręcza A, Olszówka, Nowy Dworek w gminie Mszczonów, powiat Żyrardów, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-09 10:21:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami wodociagowymi w Mszczonowie i włączenie do sieci wodociągowej w miejscowości Marków Towarzystwo, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-15 11:17:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - ulica Północa 6a w Mszczonowie (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi - dz. nr ew. 1182/8).
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 12:57:30, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przedudowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - ulica Północna 6a w Mszczonowie (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi - dz. nr ew. 1182/8)".
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 13:00:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja-rozbudowa Centrum Logistycznego FM Logistic Poska Sp. z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-22 15:11:48, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - przebudowa drogi gminnej Wygnanka - Edwardowo o długości 1470 mb, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 12:13:13, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej Wygnanka - Edwardowo o długości 1470 mb, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 12:15:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu produkcji tektury i opakowań Mondi Packaging Warszawa Spółka z o.o.przy ul. Tarczyńskiej 98 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 12:17:24, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - Rozbudowa Zakładu produkcji tektury i opakowań Mondi Packaging Warszawa Sp. z o.o. w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 98.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 12:18:46, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zimnice o długości 980 mb, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 12:20:17, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - przebudowa drogi gminnej we wsi Zimnice o długości 980 mb, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 12:21:08, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - decyzja środowiskowa dla przedsięwziecia pn. Rozbudowa Centrum Logistycznego FIEGE w Mszczonowie przy ul. Ługowej 85.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 13:15:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa o odstąpieniu od wymogu sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa wodociagu wiejskiego dn 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Wręcza A, Wręcza, Olszówka, Nowy Dworek w gminie Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-30 10:52:27, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa o odstąpieniu od obowiazku sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsiewziecia pn. Budowa fragmentu sieci wodociagowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej "KERAMZYT" w Mszczonowie przy ul. Spokojnej.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-30 10:55:02, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej we wsi Świnice o długości 650 mb, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-30 10:58:41, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej we wsi Świnice o długości 650 mb, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-30 11:00:50, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie dot. zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Utwardzenie nawierzchni ulicy Wiejskiej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-07 13:33:57, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zwiadomienie dot. zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami i kanału sanitarnego z przykanalikami w ul. Ługowej i Zapieckowej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-07 13:37:09, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie dot. zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiroża gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-07 13:40:00, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Północa 6a w Mszczonowie (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi - dz. nr 1182/8).
Data wprowadzenia informacji 2006-04-10 13:26:08, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej Wygnanka - Edwardowo o długości 1470 mb, Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-04-10 13:28:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa Zakładu Ergon Poland Spółka z o.o. Badowo-Mściska 12, 96-320 Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 14:17:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami i kanału sanitarnego z przykanalikami w ul. Ługowej i Zapieckowej w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 14:27:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Utwardzenie nawierzchni ulicy Wiejskiej w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 14:28:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 14:30:51, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie uznania za niezbędne sporzadzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa Zakładu produkcji tektury i opakowań Mondi Packaging Warszawa Spółka z o.o., ul. Tarczyńska 98, 96-320 Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:04:16, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej we wsi Zimnice o dł. 980 mb., Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:11:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Mszczonowie i włączenie do sieci wodociagowej w miejscowości Marków Towarzystwo, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-05-05 14:36:33, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociagu wiejskiego dn 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Wręcza A, Wręcza, Olszówka, Nowy Dworek w gminie Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie".
Data wprowadzenia informacji 2006-05-05 14:39:55, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów - Piotrkowice, gm. Żabia Wola.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-08 13:04:23, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. Budowa sieci wodociagowej w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 16:27:03, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociagowej w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 16:28:30, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przkanalikami w ul. Fabrycznej w Mszczonowie wraz z przepompownią oraz kanału tłocznego zlokalizowanego w miejscowości Grabce Józefpolskie, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 16:31:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Fabrycznej w Mszczonowie wraz z przepompownią oraz kanału tłocznego zlokalizowanego w miejscowości Grabce Józefpolskie, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 16:34:41, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu sieci wodociagowej Marków Towarzystwo - Mszczonów, poprzez budowę odcinka sieci wodociagowej w Mszczonowie w ul. Fabrycznej, Żyrardowskiej i sieci wodociagowej wraz z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Marków Towarzystwo Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 12:23:46, wprowadzający: Janina Sitek
 
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na połączeniu sieci wodociagowej Marków Towarzystwo - Mszczonów poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w Mszczonowie w ul. Fabrycznej, Żyrardowskiej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscości Marków Towarzystwo, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 12:26:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 zawiadomienie dot. zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Ergon Poland Spółka z o.o. Badowo-Mściska 12, 96-320 Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-22 15:38:40, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu produkcji tektury i opakowań Mondi Packaging Warszawa Spółka z o.o., ul. Tarczyńska 98, 96-320 Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-22 15:41:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zespołu Hal Dystrybucyjno-Magazynowo-Produkcyjnych z Modułami Biurowo-Socjalnymi łącznie ze Stacją Paliw, Hotelem, gastronomią oraz towarzyszącą infrastrukturą, położonych w Zbiroży, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-22 15:45:00, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - ulica Północna 6a w Mszczonowie (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi - dz. nr ew. 1182/8).
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 17:15:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 zawiadomienie o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej "Keramzyt" w Mszczonowie przy ul. Spokojnej.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 17:17:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Centrum Logistycznego FM Logistic Polska Sp. z o.o., położonego w Mszczonowie przy ul. Ługowej 30.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:40:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Lublinów - Czekaj o długości 757 mb, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:42:55, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:45:30, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Fabrycznej w Mszczonowie wraz z przepompownią oraz kanału tłocznego zlokalizowanego w miejscowości Grabce Józefpolskie, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:48:47, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa Zakładu Ergon Poland Spółka z o.o. Badowo-Mściska 12, 96-320 Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-01 15:58:37, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wniosku Europa Land Sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa magazynu gazu płynnego ze zbiorników naziemnych 3x6700 litrów każdy oraz budowa zewnętrznej instalacji przyłącza gazowego do hali magazynowej wraz z odparowaniem gazu.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-08 12:30:15, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wniosku złożonego przez PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji bazowej PTK Centertel pod nazwą Mszczonów, zlokalizowanej w miejscowości Szeligi 2, na działce o nr ew. 65/8, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-08 12:33:40, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zespołu Hal Dystrybucyjno-Magazynowo-Produkcyjnych z modułami biurowo-socjalnymi łącznie ze stacją paliw, hotelem, gastronomią oraz z towarzyszącą infrastrukturą w Zbiroży, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-08 12:36:49, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja w sprawie postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa o odstąpieniu od wymogu sporzadzenia rapoprtu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Połączenie sieci wodociągowej Marków Towarzystwo - Mszczonów, poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w Mszczonowie w ul. Fabrycznej, Żyrardowskiej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Marków Towarzystwo, gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 15:10:20, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ZBIROŻA V, położonego na działkach nr 165/2, 165/6, 165/8, 166, 167 i 168/4 ewidencji gruntów wsi Zbiroża oraz na działkach o nr ew. 44 i 46/3, ewidencji gruntów wsi Lutkówka Druga, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-20 14:02:11, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ZBIROŻA V, położonego we wsi Zbiroża i Lutkówka Druga, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-20 14:04:52, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji dot. budowy fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej "Keramzyt" w Mszczonowie przy ul. Spokojnej.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-20 14:29:56, wprowadzający: Janina Sitek
 
 zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy Zakładu Mondi w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-20 14:41:51, wprowadzający: Janina Sitek
 
 zawiadomienie dot. możliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia dot. przebudowy drogi gminnej Wygnanka - Edwardowo o długości 1470 mb, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-20 14:45:21, wprowadzający: Janina Sitek
 
 zawiadomienie dot. mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia dot. przebudowy drogi gminnej Zimnice o długości 980 mb, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-20 14:46:49 Informację zaktualizowano 2006-06-20 14:50:51, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu produkcji tektury i opakowań Mondi Packaging Warszawa Spółka z o.o." w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 98.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 13:18:03, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy zespołu hal dystrybucyjno-magazynowo-produkcyjnych z modułami biurowo-socjalnymi łącznie ze stacją paliw , hotelem, gastronomią oraz z towarzyszącą Infrastrukturą w Zbiroży, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 15:46:24, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja o decyzji środowiskowej dot. przebudowy i budowy drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów - Piotrkowice, gm. Żabia Wola.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 11:28:56, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja o decyzji środowiskowej dot. przebudowy drogi gminnej Wygnanka - Edwardowo o długości 1470 mb, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 11:30:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja o decyzji środowiskowej dot. przebudowy drogi gminnej we wsi Zimnice o długości 980 mb, Gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 11:32:13, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa magazynu gazu płynnego ze zbiorników naziemnych 3 x 6700 l każdy oraz budowa zewnętrznej instalacji przyłącza gazowego do hali magazynowej wraz z odparowaniem gazu".
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:25:01, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa o odstąpieniu sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Zbiroża V".
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 09:28:50, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie dot. możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Fabrycznej w Mszczonowie wraz z przepompownią oraz kanału tłocznego zlokalizowanego w miejscowości Grabce Józefpolskie, Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 09:33:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie dot. możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Mszczonowie i włączenie do sieci wodociągowej w miejscowości Marków Towarzystwo, Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 09:37:29, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie dot. możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 09:40:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej w osiedlu budownictwa jednorodzinnego "Tarczyńska II" w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-08-14 14:04:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-22 13:59:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Połączenie sieci wodociągowej Marków Towarzystwo - Mszczonów, poprzez budowę sieci wodociągowej w Mszczonowie w ul. Fabrycznej, Żyrardowskiej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Marków Towarzystwo, gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-24 16:08:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 zawiadomienie dot. możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa magazynu gazu płynnego ze zbiorników naziemnych 3 x 6700 l.
Data wprowadzenia informacji 2006-09-01 13:57:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia - budowa magazynu gazu płynnego ze zbiorników naziemnych 3x 6700 litrów każdy oraz budowa zewnętrznej instalacji przyłącza gazowego".
Data wprowadzenia informacji 2006-09-15 11:53:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50".
Data wprowadzenia informacji 2006-09-19 15:49:23, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50".
Data wprowadzenia informacji 2006-09-19 15:51:35, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ZBIROŻA V".
Data wprowadzenia informacji 2006-09-19 15:56:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Mszczonowie wraz z przepompownią oraz kanału tłocznego zlokalizowanego w miejscowości Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-09-22 15:05:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "WRĘCZA-OLSZÓWKA II".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 15:01:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "WRĘCZA - OLSZÓWKA II".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 15:09:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informcja dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE PL 9608.02.01.".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-12 15:40:16 Informację zaktualizowano 2006-10-18 14:50:16, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE 9608.02.01.".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-12 15:42:14 Informację zaktualizowano 2006-10-18 14:48:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zimna Woda, Chudolipie, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Odsuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka - Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-12 15:50:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zimna Woda, Chudolipie, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka - Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-12 15:54:21, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zimna Woda, Chudolipie, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka - Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-17 08:35:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zimna Woda, Chudolipie, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka - Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-17 08:39:55, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania postanowienia w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w osiedlu budownictwa jednorodzinnego "Tarczyńska II" w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-17 15:52:34, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie uznania za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2 + 920 do km 9 + 220 (zadanie 3), etap II".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-25 16:50:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa składowiska odpadów P.K.L. Keramzyt z dodatkowymi kwaterami na odpady zwierające azbest i na odpady niebezpieczne".
Data wprowadzenia informacji 2006-11-09 14:37:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE PL 9608.02.01".
Data wprowadzenia informacji 2006-11-09 14:42:53, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie uznania za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża Wręcza - Olszówka II"
Data wprowadzenia informacji 2006-11-15 16:01:49, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 (zadanie 3), etap II".
Data wprowadzenia informacji 2006-11-15 16:05:48, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zimna Woda, Chudolipie, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka - Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 15:35:03, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych na działce nr 24 położonej we wsi Tłumy, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-11-27 15:48:03, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa stacji paliw płynnych" na działce nr 24 położonej we wsi Tłumy, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-27 15:50:30, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w osiedlu budownictwa jednorodzinnego Tarczyńska II w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 13:48:32, wprowadzający: Janina Sitek
 
 postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu nr G.7624/29/2006 z dnia 24.10.2006 r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy miasta Mszczonowa".
Data wprowadzenia informacji 2006-12-15 15:23:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie ponownego wyłożenia do wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Mszczonowa".
Data wprowadzenia informacji 2006-12-15 15:25:40, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie ponownego wyłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE PL 9608.02.01.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-20 16:14:13, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie ponownego wyłożenia do wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa składowiska odpadów P.K.L. Keramzyt z dodatkowymi kwaterami na odpady zawierajace azbest i na odpady niebezpieczne.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-20 16:17:14, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo i Wólka Wręcka gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-12-21 12:36:44 Informację zaktualizowano 2006-12-21 13:05:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo i Wólka Wręcka, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2006-12-21 12:38:50 Informację zaktualizowano 2006-12-21 13:09:09, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie uznania za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych" we wsi Tłumy gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 15:01:25 Informację zaktualizowano 2006-12-28 15:08:32, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociagowej w osiedlu budownictwa jednorodzinnego Tarczyńska II w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-01-03 15:25:22, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zimna Woda, Chudolipie, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-01-03 15:29:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwięcia "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej; budowa kanalizacji deszczowej; budowa kanalizacji sanitarnej - ulica Północna 20a w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 16:12:09, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej; budowa kanalizacji deszczowej;budowa kanalizacji sanitarnej - ulica Północna 20a w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 16:14:35, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. wydania postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo i Wólka Wręcka, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 16:17:11, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zimna Woda, Chudolipie, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, Zbiroża i Wygnanka, Gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 16:22:20, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zmieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - ulica Północna 22, 24, 26, 28 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-02-01 15:35:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - ulica Północna 22, 24, 26, 28 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-02-01 15:37:47, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "Wręcza - Olszówka II" położonego w miejscowościach Wręcza, Wręcza A i Olszówka, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-02-05 16:11:10, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsiewzięcia pn. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej - ulica Północna 20a w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 15:57:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci cieplnej osiedlowej - ul. Północna 22, 24, 26, 28 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 16:00:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych, która realizowana bedzie na działce nr ew. 24, położonej we wsi Tłumy, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 16:02:51 Informację zaktualizowano 2007-02-16 16:09:17, wprowadzający: Janina Sitek
 
 informacja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciagu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 (zadanie 3), etap II".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 13:03:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stawu nr 2 na gruntach wsi Wygnanka gm. Mszczonów oraz pobór i piętrzenie wód podziemnych (gruntowych) dla potrzeb stawu oraz zrzut wód ze stawów nr 1 i 2 do rzeki Jeziorki".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-09 08:43:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stawu nr 2 na gruntach wsi Wygnanka, gm. Mszczonów oraz pobór i pietrzenie wód podziemnych (gruntowych) dla potrzeb stawu oraz zrzut wód ze stawów nr 1 i nr 2 do rzeki Jeziorki".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-09 09:12:08, wprowadzający: Janina Sitek
 
 obwieszczenie dot. "Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-14 13:29:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. "Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE PL. 9608.02.01.".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-14 13:31:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci cieplnej osiedlowej - ul. Północna 22, 24, 26, 28 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:16:05, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zwiadomienie dot. możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo i Wólka Wręcka gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:19:55 Informację zaktualizowano 2007-03-29 12:18:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku warsztatowego, pawilonu usługowo-handlowego - wymiana ogumienia i sprzedaż opon".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:25:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku - wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku warsztatowego, pawilonu usługowo-handlowego - wymiana ogumienia i sprzedaż opon".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:29:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:42:44, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Imformacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku - wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:48:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozlewnia gazu propan - butan".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:50:02, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku - wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozlewnia gazu propan - butan".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 11:52:13, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża Wręcza - Olszówka II, położonego w miejscowościach Wręcza, Wręcza A i Olszówka, gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:01:47, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa jednostanowiskowego warsztatu obsługi elektronicznej pojazdów samochodowych".
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:04:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku - wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn. Budowa jednostanowiskowego warsztatu obsługi elektronicznej pojazdów samochodowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:09:29, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie - dz. nr ew. 1902/4, 1903/2".
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 11:30:50, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa sieci wodociagowej w Mszczonowie - dz. nr ew. 1902/4, 1903/2".
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 11:34:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa stacji paliw płynnych" we wsi Tłumy.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 11:35:52, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie - decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo i Wólka Wręcka, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 11:38:30, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Rozbudowa stacji bazowej PTK Centertel pod nazwą MSZCZONÓW, zlokalizowanej w miejscowości Szeligi 2".
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 11:43:21, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie "Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg. Projektu PHARE PL 9608.02.01" oraz "Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2007-04-13 13:48:46 Informację zaktualizowano 2007-04-13 14:10:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - ul. Północna 22, 24, 26, 28 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-04-13 13:57:21, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Północna 20a w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 10:10:00, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - ul. Północna 22, 24, 26 28 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 10:13:37, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie - dz. nr 1902/4 i 1903/2".
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 10:16:05, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa stawu nr 2 na gruntach wsi Wygnanka gm. Mszczonów oraz pobór i pietrzenie wód podziemnych dla potrzeb stawów nr 1 i 2 oraz zrzut wód z tych stawów do rzeki Jeziorki, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 10:22:14, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa jednostanowiskowego warsztatu obsługi elektronicznej pojazdów samochodowych na działce nr 1301 w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 10:24:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy".
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 10:31:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej stacji bazowej PTK Centertel, pod nazwą Mszczonów, zlokalizowanej w miejscowości Szeligi 2, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 10:33:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa jednostanowiskowego warsztatu obsługi elektronicznej pojazdów samochodowych".
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:35:48, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabce Towarzystwo i Długowizna, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:38:48, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu usługowego: wulkanizacja - sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:40:50, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku stolarni.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:44:12, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 15:57:01, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie deczyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie do wysokości działek nr 23/2, 24/5, 25/2" oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wymienionej decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 14:55:05, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do wysokości działki nr 1648/2 przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie" i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wymienionej decyzji.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 14:59:33, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg. Projektu PHARE".
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 15:04:27, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 15:07:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie - dz. nr 1902/4, 1903/2".
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 15:10:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa stawu nr 2 na gruntach wsi Wygnanka, gm. Mszczonów oraz pobór i piętrzenie wód podziemnych dla potrzeb stawów nr 1 i 2 oraz zrzut wód z tych stawów do rzeki Jeziorki.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 16:55:03, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci wodociągowej - dz. nr ew. 1902/4 i 1903/2.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 16:57:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku warsztatowego, pawilonu usługowo-handlowego - wymiana ogumienia i sprzedaż opon.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 17:00:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa jednostanowiskowego warsztatu obsługi elektronicznej pojazdów samochodowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 17:02:23, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa zakładu usługowego: wulkanizacja - sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 09:38:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: Budowa budynku magazynowego oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 09:43:35, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa budynku stolarni.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 09:55:10, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwziecia: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do wysokości działki nr 1648/2 przy ul. Zyrardowskiej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 09:57:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie do wysokości działek nr 23/2, 24/5, 25/2.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 10:00:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hali chłodni składowej" w miejscowości Marków Towarzystwo.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-29 11:05:10, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-29 11:09:57, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa budynku warsztatowego, pawilonu usługowo-handlowego-wymiana ogumienia i sprzedaż opon"
Data wprowadzenia informacji 2007-07-06 12:24:22, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa jednostanowiskowego warsztatu obsługi elektronicznej pojazdów samochodowych"
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 14:20:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym w sprawie wydania deczyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. "Rozlewnia gazu propan - butan" na działce nr 212, położonej we wsi Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 09:26:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw" na działkach o nr ew. 170/2, 171, 33, 209/3 położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, pow. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 09:35:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa stawu nr 2 na gruntach wsi Wygnanka, gm. Mszczonów oraz pobór i piętrzenie wód podziemnych (gruntowych) dla potrzeb stawów nr 1 i 2 oraz zrzut wód z tych stawów do rzeki Jeziorki, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 09:41:13, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw" na działkach nr 170/2, 171, 33, 209/3, położonych w miejscowości Wymysłów gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 09:49:40, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy".
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 13:24:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie dot. podjęcia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-03 12:49:43, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozlewnia gazu propan - butan" na działce nr 212, położonej we wsi Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-03 12:53:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miata Mszczonowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Grabce Towarzystwo i Długowiza, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-10 13:52:49, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-14 15:10:54, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE Pl 9608.02.01".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-14 15:14:34, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie do wysokości działek nr ew. 23/2, 24/5, 25/2".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-16 12:03:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania sie z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do wysokości działki nr 1648/2 przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-16 12:06:37, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie nałożenia obowiązku soporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali chłodni składowej" na działce nr 216/2 położonej w miejscowości Marków Towarzystwo, gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-20 09:54:46, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE PL 9608.02.01".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-28 15:34:55, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociagowej w Mszczonowie do wysokości działek o nr ew. 23/2, 24/5 i 25/2".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-28 15:39:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizcaji sanitarnej do wysokości działki nr ew. 1648/2 przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-08-28 15:43:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Grabce Towarzystwo i Długowizna, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-09-10 13:17:55, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku stolarni".
Data wprowadzenia informacji 2007-09-14 13:03:01, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu usługowego: wulkanizacja - sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych".
Data wprowadzenia informacji 2007-09-14 13:06:41, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Zimna Woda".
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 16:50:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Grabce Towarzystwo i Długowizna, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 11:15:20, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład odlewniczy bez zmiany powierzchni zabudowy" na działce nr ew. 97/1, położonej w miejscowości Adamowice, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-03 15:52:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonów w sprawie uznania za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zimna Woda".
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:16:18 Informację zaktualizowano 2007-10-17 14:38:54, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Przedudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład odlewniczy bez zmiany powierzchni zabudowy" na działce nr 97/1, położonej we wsi Adamowice, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 15:48:57, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na : "Budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg Projektu PHARE PL 9608.02.01".
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 13:04:53, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu akt sprawy oraz raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw", która realizowana będzie w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 13:11:28, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 13:51:30, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 14:11:50, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wygnanka i Osuchów, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 14:24:49, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dojazdowej na teren kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł geotermalnych w Mszczonowie wraz z infrastrukturą techniczną - oświetlenie i odwodnienie".
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 14:29:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej segm. A, B, C, D i E w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2007-12-12 13:34:15, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dojazdowej na teren kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł geotermalnych w Mszczonowie wraz z infrastrukturą techniczną - oświetlenie i odwodnienie".
Data wprowadzenia informacji 2007-12-20 09:47:21, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-02 14:42:46, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład odlewniczy bez zmiany powierzchni zabudowy".
Data wprowadzenia informacji 2008-01-14 14:34:16, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach Wygnanka i Osuchów, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2008-01-14 14:38:52, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu wytwarzania betonu komórkowego".
Data wprowadzenia informacji 2008-01-14 14:44:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na działce nr 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią".
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 13:56:43, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie -, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi dojazdowej na teren kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł geotermalnych w Mszczonowie warz z infrastrukturą techniczą - oświetlenie i odwodnienie".
Data wprowadzenia informacji 2008-01-29 15:52:40, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład odlewniczy bez zmiany powierzchni zabudowy".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 12:14:28, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwięcia "Budowa zakładu wytwarzania betonu komórkowego".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 12:18:21, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w -Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jeggo ochronie- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowosciach Wygnanka i Osuchów, gm Mszczonów"
Data wprowadzenia informacji 2008-02-14 08:42:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "ZImna Woda".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 11:13:00, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zimna Woda".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 11:16:57, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zimna Woda".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 11:51:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącego zakładu przez wybudowanie hali magazynowej na działce o nr ew. 196 w miejscowości Ciemno-Gnojna" gm. Mszczonów, pow. żyrardowski oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w cytowanej sprawie.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-25 12:40:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : "Rozbudowa istniejącego zakładu przez wybudowanie hali magazynowej na działce nr ew. 196 w miejscowości Ciemno-Gnojna" gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 12:52:27, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 12:57:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 13:21:51, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonow- dot. powietrza.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 13:25:33, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów - dotyczy hałasu.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 13:28:25, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumetach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych - dwóch studni o zdolnościach poboru wody w ilości do Q = 35 m3/h w miejscowości Lutkówka i Q = 20 m3/h w miejscowości Nosy Poniatki", gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 10:39:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiko dla przedsięwzięcia: "Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych - dwóch studni o zdolnościach poboru wody do Q=35 m3/h w m. Lutkówka i Q = 20 m3/h w m. Nosy Poniatki, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 13:09:05, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Montaż i eksploatacja instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB - 2 "Mszczonów" firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się w miejscowości Czekaj, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 14:40:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na działce nr ew. 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią"
Data wprowadzenia informacji 2008-05-12 15:18:31 Informację zaktualizowano 2008-05-12 15:23:44, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie- decyzji Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia :"Budowa zakładu wytwarzania betonu komórkowego" na działkach o nr ew. 83/2, 83/3, 83/5, 83/6, 85/1 i 86 położonych w miejscowości Adamowice, gmina Mszczonów powiat żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-13 11:44:12, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie- wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:"Przebudowa obejmujaca dostosowanie i modernizację lokali w budynku komunalnym w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 4" zlokalizowanym na dzialce nr ew. 39/1 zajmowanym przez "N.Z.O.Z. Medycyna Rodzinna" gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 09:21:25, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach - Małachowszczyzna, Janówek, Osuchów, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Nowe Poreby, gm Mszczonów"
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 10:56:25, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach - Małachowszczyzna, Janówek, Osuchów, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Nowe Poręby, gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 11:00:25, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie- wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dla Gminnego Cemtrum Informacji w budynku przy ul. Żyrardowskiej 4 w Mszczonowie zlokalizowanym na działce nr ew. 1143"
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 11:15:55, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji Burmistrza Miasta Mszczonowa dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hali chłodni składowej" na działce nr 216/2 położonej w miejscowości Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 09:17:56, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 14:13:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmnistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Montaż i eksploatacja instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 "Mszczonów firmy Bilfinger Berger Polska S.A.(WPRD), znajdującej się w m.Czekaj, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 14:18:54, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Tarczyńskiej 28 w Mszczonowie zlokalizowanym na działce nr ew. 1066".
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 15:06:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dla Gminnego Centrum Informacji w budynku przy ul. Żyrardowskiej 4 w Mszczonowie zlokalizowanym na działce nr ew. 1143".
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 15:11:14, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obejmująca dostosowanie i modernizację lokali w budynku komunalnym w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 4, zlokalizowanym na działce nr ew. 39/1 zajmowanym przez N.Z.O.Z. "Medycyna Rodzinna", gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 15:16:25, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach - Małachowszczyzna, Janówek, Osuchów, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Nowe Poręby, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 16:01:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumetach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych - dwóch studni o zdolnościach poboru wody w ilości do: Q = 35 m3/h w m. Lutkowka i Q=20 m3/h w m. Nosy Poniatki, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 16:12:16, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Tarczyńskiej 28 w Mszczonowie zlokalizowanym na działce nr ew. 1066".
Data wprowadzenia informacji 2008-07-16 14:35:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwziecia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wg. Projektu PHARE PL. 9608.02.01".
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 14:26:14, wprowadzający: Janina Sitek
 
 o zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „ZIMNA WODA”, położonego w miejscowości Zimna Woda, gmina Mszczonów Inwestor: „MEGA – ŻWIR” S.C. Grzegorz i Beata Ślipiec, Janki, ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 15:19:41, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozruch istniejącego węzła betoniarskiego wraz z jego rozbudową na terenie działki nr 918/7 położonej przy ul. Dworcowej 49 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2008-08-21 14:47:03, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozruch istniejącego węzła betoniarskiego wraz z jego rozbudową na terenie działki nr 918/7 położonej przy ul. Dworcowej 49 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2008-08-21 14:51:24, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Składwisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2008-08-21 15:08:15, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonów w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozruch istniejącego węzła betoniarskiego wraz z jego rozbudową na terenie działki 918/7 położonej przy ul. Dworcowej 49 w Mszczonowie", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 08:44:46, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasków ze złoża "PIEŃKI", w granicach działki nr ew. 60/1, położonej w miejscowości Pieńki Strzyże, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:47:57, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasków ze złoża "PIEŃKI", w granicach działki nr ew. 60/1, położonej w miejscowości Pieńki Strzyże, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:50:39, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonów w sprawie uzanania za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piaskow ze złoża "PIEŃKI", w granicach działki nr ew. 60/1, położonej w miejscowości Pieńki Strzyże gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:52:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa warsztatu elektromechaniki pojazdowej" na działce nr ew. 546, położonej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 11:40:00, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa warsztatu elektromechaniki pojazdowej" na działce nr ew. 546, położonej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 11:42:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa warsztatu elektromechaniki pojazdowej", na działce nr ew. 546, położonej przy ul. Opłotki w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-27 15:09:14, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja prowadząca do wzrostu konkurencyjności, poprawy warunków pracy i zmniejszenia uciążliwości oddziaływania na środowisko istniejącej odlewni żeliwa" na działce nr ew. 97/1 położonej w miejscowości Adamowice, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:46:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozruchu istniejącego węzła betoniarskiego wraz z jego rozbudową na terenie działki nr 918/7 położonej przy ul. Dworcowej 49 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 09:41:30, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozruchu istniejącego węzła betoniarskiego wraz z jego rozbudową na terenie działki nr 918/7 położonej przy ul. Dworcowej 49 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 09:49:44, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż i eksploatacja instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 "Mszczonów" firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się w miejscowości Czekaj, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 09:05:20 Informację zaktualizowano 2009-01-12 09:18:37, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu - w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wrasztatu samochodowego dwustanowiskowego na działce o numerze ewidencyjnym 5/2 w miejscowości Chudolipie", gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-13 10:57:22, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa warsztatu samochodowego dwustanowiskowego na działce o numerze ewidencyjnym 5/2 w miejscowości Chudolipie", gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-13 10:59:59, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienie Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji prowadzącej do wzrostu konkurencyjności, poprawy warunków pracy i zmniejszenia uciążliwości oddziaływania na środowisko istniejącej odlewni żeliwa" na działce nr 97/1, położonej w miejscowości Adamowice, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-15 15:10:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwszięcia pn. "Rozbudowa warsztatu elektromechaniki pojazdowej", na działce nr ew. 546, położonej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-17 13:57:34, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Modernizacja prowadząca do wzrostu konkurencyjności, poprawy warunków pracy i zmniejszenia uciążliwości oddziaływania na środowisko istniejącej odlewni żeliwa" na działce nr ew. 97/1, położonej w miejscowości Adamowice, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-17 14:02:32, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa warsztatu samochodowego dwustanowiskowego" na działce nr ew. 5/2 w miejscowości Chudolipie, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 13:14:25, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozruchu istniejącego węzła betoniarskiego wraz z jego rozbudową na terenie działki nr 918/7 położonej przy ul. Dworcowej 49 w Mszczonowie", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-17 08:15:27, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2009-03-27 12:36:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa warszatatu samochodowego dwustanowiskowego na działce nr ew. 5/2 w miejscowości Chudolipie" gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-14 13:54:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża "PIEŃKI" w granicach działki nr ew. 60/1 położonej w miejscowości Pieńki Strzyże, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 09:02:48, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża "Pieńki" w granicach działki nr ew. 60/1 położonej w miejscowości Pieńki Strzyże, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 09:05:23, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Załącznik nr 1 do raportu
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 09:12:33, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Załącznik nr 2 do raportu
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 09:13:52, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Załącznik nr 3 do raportu
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 09:14:24, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Załącznik nr 4 do raportu
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 09:15:50, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Załącznik nr 5 do raportu
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 09:21:58 Informację zaktualizowano 2009-04-28 10:09:11, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych w Pogorzałkach, przy ul. Tarczyńskiej i Wiejskiej", gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-06 15:09:28, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych w Pogorzałkach, przy ul. Tarczyńskiej i Wiejskiej", gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-06 15:11:51, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozruchu istniejącego węzła betoniarskiego wraz z jego rozbudową na terenie działki nr 918/7 położonej przy ul. Dworcowej 49 w Mszczonowie".
Data wprowadzenia informacji 2009-05-22 11:34:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady zawierające azbest oraz plac do remediacji gruntów".
Data wprowadzenia informacji 2009-05-29 11:46:45, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych w Pogorzałkach, przy ul. Tarczyńskiej i Wiejskiej", gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-02 12:08:18, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych w Pogorzałkach, przy ul. Tarczyńskiej i Wiejskiej, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski i wyłożenie raportu do wglądu.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 10:51:43, wprowadzający: Janina Sitek
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych w Pogorzałkach, przy ul. Tarczyńskiej i Wiejskiej", gmina Mszczonów. pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 11:20:46 Informację zaktualizowano 2009-07-07 12:54:37, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dębiny Osuchowskie 1", gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 14:06:54, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dębiny Osuchowskie 1", gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 14:09:00, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dębiny Osuchowskie 2", gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 14:11:53, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dębiny Osuchowskie 2", gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 14:17:24, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dębiny Osuchowskie 3", gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 14:20:17, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dębiny Osuchowskie 3", gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 14:23:12, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 4, położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie", gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 14:54:45 Informację zaktualizowano 2009-07-13 15:07:09, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Debiny Osuchowskie", położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie", gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 14:57:21 Informację zaktualizowano 2009-07-13 15:09:35, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasków ze złoża "PIEŃKI", w granicach działki nr ew. 60/1, położonej w miejscowości Pieńki Strzyże, gm. Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-17 15:25:10, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 1".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-13 12:33:41, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 2".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-13 12:37:48, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie3".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-13 12:41:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 4".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-13 12:44:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu - w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwustanowiskowej stacji obsługi ciężarowych środków transportu wraz z biurem i zapleczem socjalnym", na działce nr ew. 4/2.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-13 12:48:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa hotelu zlokalizowanego w sąsiedztwie stacji benzynowej wraz z restauracją przy drodze krajowej nr 8, na działkach nr ew. 170/6, 171/3, 209/10, położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-24 11:15:54, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie, na działkach oznaczonych nr ew. 1995, 734, 431/2, 628, 631, 657, 672, 687, 719, 420, położonych przy ulicach Sienkiewicza i Nowy Rynek w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-24 11:25:15, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie, na działkach oznaczonych nr ew. 1995, 734, 431/2, 628, 631, 657, 672, 687, 719, 420, położonych przy ulicach Sienkiewicza i Nowy Rynek w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-24 11:43:42, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych w Pogorzałkach, przy ul. Tarczyńskiej i Wiejskiej", gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 09:11:02, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja w sprawie decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwustanowiskowej stacji obsługi ciężarowych środków transportu wraz z biurem i zapleczem socjalnym", na działce nr ew. 4/2 położonej w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 2.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-08 10:35:11, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zmieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Mszczonowa w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie, na działkach oznaczonych nr ew. 1995, 734, 431/2, 628, 631, 657, 672, 687, 719, 420, położonych przy ulicach Sienkiewicza i Nowy Rynek w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów", pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 12:37:58, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa hotelu zlokalizowanego w sąsiedztwie stacji benzynowej wraz z restauracją przy drodze krajowej nr 8, na działkach położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-09-23 12:58:44 Informację zaktualizowano 2009-09-23 15:22:22, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 1", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:49:23, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 1", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:59:14 Informację zaktualizowano 2009-10-01 12:49:47, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i rapotem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 2", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:06:03, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania z aktami i raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 3", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 12:57:57, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 3", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 13:00:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami i raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 4", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 13:02:29, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 4", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 13:08:36, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 2", gm. Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 13:10:46, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie, na działkach oznaczonych nr ew. 1995, 734, 431/2, 628, 631, 657, 672, 687, 719, 420, położonych przy ulicach Sienkiewicza i Nowy Rynek w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 13:20:55, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hotelu zlokalizowanego w sąsiedztwie stacji benzynowej wraz z restauracją przy drodze krajowej nr 8, na działkach położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-10-28 08:57:10, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie, na działkach oznaczonych nr ew. 1995, 734, 431/2, 628, 631, 657, 672, 687, 719, 420, położonych przy ulicach Sienkiewicza i Nowy Rynek w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski".
Data wprowadzenia informacji 2009-10-29 09:44:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia - Lutkówka, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-11-26 10:04:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia - Lutkówka, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2009-11-26 10:07:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kopaliny - piasku - z części złoża "Wręcza - Olszówka II", na działkach nr ew. 37/3 i 39 w miejscowości Wręcza A oraz : 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227/1 i 341 - w miejscowości Wręcza", gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-26 10:14:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kopaliny - piasku - z części złoża "Wręcza - Olszówka II", na działkach nr ew. 37/3 i 39 w miejscowości Wręcza A oraz: 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227/1 i 341 - w miejscowości Wręcza", gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-26 10:18:07, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zamieszczeniu - w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. "Eksploatacja kopaliny - piasku - z części złoża "Wręcza - Olszówka II", na działkach nr ew. 37/3 i 39 w miejscowości Wręcza A oraz: 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227/1 i 341- w miejscowości Wręcza", gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-26 10:22:31, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 1", położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie", gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 11:05:23, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 2", położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie", gmina Mszczonów, pow. żyrardowski
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 11:08:24, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 3", położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie" gmina Mszczonów, pow. żyrardowski
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 11:12:08, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Dębiny Osuchowskie 4", położonego na terenie wsi Dębiny Osuchowskie", gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 11:15:06, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja o zmieszczeniu w - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - postanowienia Burmistrza Mszczonowa w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia - Lutkówka, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 10:43:01, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia - Lutkówka, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-25 15:20:09, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa centrum wsi Bobrowce w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce z drogą gminną nr 470189W".
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 13:45:26, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Janówek, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2010-02-05 13:10:09, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Bobrowce, gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2010-02-05 13:15:00, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia - Lutkówka, gmina Mszczonów", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 15:01:19, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża pstrych iłów poznańskich "Budy Mszczonowskie" na działkach nr ew. 130/1 i 131/1, położonych w Budach Mszczonowskich, gm. Radziejowice i na działkach nr ew. 82/3, 83, 84, 85, 86, 87 i częściowo na działce nr ew. 88, położonych w Mszczonowie", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 08:46:20, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża pstrych iłów poznańskich "Budy Mszczonowskie" na działkach nr ew. 130/1 i 131/1, położonych w Budach Mszczonowskich, gm. Radziejowice i na działkach nr ew. 82/3, 83, 84, 85, 86, 87 i częściowo na działce nr 88, położonych w Mszczonowie", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 09:03:04, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża pstrych iłów poznańskich "Budy Mszczonowskie" na działkach nr ew. 130/1 i 131/1 położonych w Budach Mszczonowskiech, gm. Radziejowice i na działkach nr ew. 82/3, 83, 84, 85, 86, 87 i częściowo na działce nr 88, położonych w Mszczonowie", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 09:06:37, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Mapa obszaru i terenu górniczego złoża "Budy Mszczonowskie".
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 09:09:23, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Informacja w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Mszczonowa w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Janówek gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2010-03-08 12:09:32, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Janówek gmina Mszczonów".
Data wprowadzenia informacji 2010-03-08 12:15:28, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji kopaliny - piasku - z części złoża "Wręcza - Olszówka II", na działkach nr ew. 37/3 i 39 w miejscowości Wręcza A oraz : 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227/1 i 341 - w miejscowości Wręcza", gmina Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 15:43:38, wprowadzający: Janina Sitek
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Janówek, gmina Mszczonów", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 11:11:34, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja w sprawie wydania postanowienia o
odstąpieniu od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża pstrych
iłów poznańskich "Budy Mszczonowskie" 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-21 11:11:09 Informację zaktualizowano 2010-04-21 11:16:11, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z
materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie
kopaliny ze złoża pstrych iłów poznańskich
"Budy Mszczonowskie". 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-21 11:18:56 Informację zaktualizowano 2010-04-21 11:19:53, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego
ochronie - wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie i modernizacji zakładu produkcyjnego
(tartaku) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
"DREWNOMAL" Sp. z o.o. Chudolipie ul. Grójecja
11, 96-323 Osuchów, zlokalizowanego na działkach
nr 6/2 i 6/4", gm. Mszczonów. 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-27 09:05:51 Informację zaktualizowano 2010-04-27 09:51:21, wprowadzający: Janina Sitek
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja
zakładu produkcyjnego (tartaku) Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego "DREWNOMAL" Sp z o.o. Chudolipie
ul. Grójecka 11, 96-323 Osuchów, zlokalizowanego
na działkach nr 6/2 i 6/4", gm. Mszczonów.  

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-27 09:49:13 Informację zaktualizowano 2010-04-27 09:50:58, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Eksploatacji kopaliny - piasku - z części
złoża "Wręcza - Olszówka II", gm. Mszczonów,
pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:40:57 Informację zaktualizowano 2010-05-12 11:44:01, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie dot. wydania postanowienia w sprawie
odstąpienia od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn."Przebudowa centrum wsi Bobrowce ...." oraz
poinformowanie stron postępowania o możliwości
zapoznania się z materiałem dowodowym w
niniejszej sprawie. 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 12:03:37 Informację zaktualizowano 2010-05-12 12:07:37, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Wydobywaniu kopaliny ze złoża pstrych iłów
poznańskich "Budy Mszczonowskie". 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 08:48:21 Informację zaktualizowano 2010-05-13 08:49:27, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie dot. wydania postanowienia w sprawie
odstąpienia od przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Bobrowce gmina
Mszczonów" oraz zawiadomienie stron postępowania
o możliwości zapoznania się z materiałem
dowodowym w niniejszej sprawie. 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 08:55:37 Informację zaktualizowano 2010-05-13 08:56:49, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa
centrum wsi Bobrowce w obrębie skrzyżowania
drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże -
Bobrowce z drogą gminną nr 470189W", gm.
Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 13:15:53 Informację zaktualizowano 2010-05-26 13:17:10, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi
gminnej we wsi Bobrowce, gmina Mszczonów" pow.
żyrardowski, woj. mazowieckie 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 13:29:52 Informację zaktualizowano 2010-05-26 13:30:55, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie dotyczące możliwości zapoznania
się z materiałem dowodowym w sprawie wydania
decyzji dot. wydłużenia terminu ważności
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Zespołu
Hal Dustrybucyjno-Magazynowo-Produkcyjnych z
Modułami Biurowo-Socjalnymi łącznie ze stacją
paliw, hotelem, gastronomią, oraz towarzyszącą
infrastrukturą w Zbiroży", gm. Mszczonów, pow.
żyrardowski. 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 12:44:22 Informację zaktualizowano 2010-05-28 12:47:05, wprowadzający: Janina Sitek
Postanowienie w sprawie odstąpienia od
nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływana na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbudowie i modernizacji
zakładu produkcyjnego (tartaku) Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego "DREWNOMAL" Spółka z o.o.,
Chudolipie, ul. Grójecka 11, 96-323 Osuchów". 

Postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 09:35:55 Informację zaktualizowano 2010-06-07 09:37:00, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego
ochronie - wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie
kopaliny ze złoża metodą odkrywkową na
działkach oznaczonych nr ew. 170, 171, 172 oraz
173, położonych w miejscowości Zbiroża, gm.
Mszczonów", pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-22 10:19:18 Informację zaktualizowano 2010-06-22 10:20:26, wprowadzający: Janina Sitek
Postanowienie w sprawie podjęcia na wniosek
Inwestora - Pani Katarzyny Zagrajek - Bogatko,
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja
kopaliny - piasku ze złoża ZBIROŻA VI na
działce nr ew. 75/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym Zbiroża, w miejscowości Zbiroża,
gm. Mszczonów". 

Postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-09 13:42:23 Informację zaktualizowano 2010-07-09 13:43:51, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie dot. możliwości zapoznania się z
raportem oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kopaliny -
piasku ze złoża ZBIROŻA VI na działce
oznaczonej nr ew. 75/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym Zbiroża, w miejscowości Zbiroża,
gm. Mszczonów". 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-09 13:47:45 Informację zaktualizowano 2010-07-09 13:48:33, wprowadzający: Janina Sitek
Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kopaliny -
piasku ze złoża ZBIROŻA VI na działce
oznaczonej nr ew. 75/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym Zbiroża, w miejscowości Zbiroża,
gm. Mszczonów".  

Raport

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-09 14:25:07 Informację zaktualizowano 2010-07-09 14:26:44, wprowadzający: Janina Sitek
Zawiadomienie dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i
modernizacja zakładu produkcyjnego (tartaku)
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "DREWNOMAL"
Spółka z o.o. Chudolipie, ul. Grójecka 11,
96-323 Osuchów, zlokalizowanego na działkach 6/2
i 6/4", gm. Mszczonów.  

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-09 14:31:00 Informację zaktualizowano 2010-07-09 14:31:54, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego
ochronie - postanowienia Burmistrza Mszczonowa w
sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze
złoża metodą odkrywkową na działkach
oznaczonych nr ew. 170, 171, 172 oraz 173,
położonych w miejscowości Zbiroża, gm.
Mszczonów", pow. żyrardowski. 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 14:09:23 Informację zaktualizowano 2010-07-23 14:11:07, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego
ochronie - wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji
paliw (ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 30
m3 i dwoma dystrybutorami) oraz budowie budynku
myjni samochodów ciężarowych" na działce nr
ew. 17/6 położonej przy ul. Tarczyńskiej w
Pogorzałkach, gm. Mszczonów. 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 12:31:24 Informację zaktualizowano 2010-07-30 12:32:28, wprowadzający: Janina Sitek
Karta informacyjna przedsięwzięcia pn."Budowa
stacji paliw (ze zbiornikiem podziemnym o
pojemności 30 m/3 i dwoma dystrybutorami ) oraz
budowa budynku myjni samochodów ciężarowych"
na działce oznaczonej nr ew. 17/6 obręb
Pogorzałki, gm. Mszczonów, położonej przy ul.
Tarczyńskiej w miejscowości Pogorzałki, gm.
Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. 

Karta informacyjna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 12:36:20 Informację zaktualizowano 2010-07-30 12:37:08, wprowadzający: Janina Sitek
Raport o oddziaływaniu na środowiska
przedsięwzięcia polegajacego na "Wydobywaniu
kopaliny ze złoża metodą odkrywkową na
działkach oznaczonych nr ew. 170,171,172 oraz
173, położonych w miejscowości Zbiroża,
gm.Mszczonów" 

Raport

Streszczenie w języku nietechnicznym

emisja hałasu wariant I

emisja hałasu wariant II

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-11 15:47:06, wprowadzający: Hanna Kaniewska, autor: Hanna Kaniewska
Obwieszczenie dot. możliwości zapoznania się z
raportem oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn."Wydobywanie kopaliny ze
złoża metodą odkrywkową na działkach
oznaczonych nr ew. 170,171 oraz 173, położonych
w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów" 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 11:24:34, wprowadzający: Hanna Kaniewska
Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego ochronie -
postanowienia Burmistrza Mszczonowa w sprawie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa
dwustanowiskowej stacji obsługi ciężarowych
środków transportu wraz z biurem i zapleczem
socjalnym". 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-26 09:58:38 Informację zaktualizowano 2010-08-26 10:00:22, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego ochronie -
postanowienia Burmistrza Mszczonowa w sprawie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji
paliw (ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 30
m/3 i dwoma dystrybutorami) oraz budowa budynku
myjni samochodów ciężarowych". 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-26 10:06:58 Informację zaktualizowano 2010-08-26 10:07:45, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie
nawierzchni oraz chodników w ulicach:
Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa,
Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie".  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 08:37:35 Informację zaktualizowano 2010-09-09 08:38:49, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego ochronie -
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. "Budowa nawierzchni i
chodników w ulicach: Poniatowskiego, Boczna,
Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, Kościuszki
w Mszczonowie".  

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 08:44:26 Informację zaktualizowano 2010-09-09 08:45:12, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w Publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego ochronie -
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji
diagnostycznej i obsługi samochodów
ciężarowych" na działkach oznaczonych nr ew.
149/1 i 151/1, położonych przy ul. Warszawskiej
w Mszczonowie, pow. żyrardowski, woj.
mazowieckie.  

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 11:51:55 Informację zaktualizowano 2010-09-20 11:53:15, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w - Publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego
ochronie - postanowienia Burmistrza Mszczonowa w
sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn. "Budowa nawierzchni i chodników w ulicach:
Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa,
Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie", pow.
żyrardowski, woj. mazowieckie.  

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 10:55:05 Informację zaktualizowano 2010-10-04 10:56:25, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z
materiałem dowodowym (art. 10 kpa.) w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa
nawierzchni i chodników w ulicach:
Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa,
Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie", pow.
żyrardowski, woj. mazowieckie. 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 11:01:45 Informację zaktualizowano 2010-10-04 11:03:51, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "Budowa nawierzchni oraz
chodników w ulicach: Poniatowskiego, Boczna,
Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, Kościuszki
w Mszczonowie ", powiat żyrardowski, woj.
mazowieckie. 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 11:12:01 Informację zaktualizowano 2010-11-02 11:13:20, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze
złoża metodą odkrywkową na działkach
oznaczonych nr ew. 170, 171, 172 oraz 173,
położonych w miejscowości Zbiroża gm.
Mszczonów".  

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 13:32:48, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji
diagnostycznej i obsługi samochodów
ciężarowych" na działkach oznaczonych nr ew.
149/1 i 151/1, położonych przy ul. Warszawskiej
w Mszczonowie. 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 13:50:35 Informację zaktualizowano 2010-11-15 13:51:28, wprowadzający: Janina Sitek
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego ochronie -
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa
cegielni na działkach o nr ew. 82/4 i 82/6,
położonych w Mszczonowie, pow. żyrardowski,
woj. mazowieckie". 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:01:47 Informację zaktualizowano 2010-12-13 13:03:31, wprowadzający: Janina Sitek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
raportu o oddziaływaniu na środowiska
przedsięwzięcia pn. " Budowa stacji paliw oraz
budowa myjni samochodów ciężarowych" na
działce oznaczonej nr ew. 17/6 obrębu
Pogorzałki, gm. Mszczonów, położonej przy ul.
Tarczyńskiej w miejscowości Pogorzałki, gm.
Mszczonów.  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:32:10 Informację zaktualizowano 2010-12-16 10:44:11, wprowadzający: Janina Sitek
Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw oraz
budowa budynku myjni samochodów ciężarowych" 

Raport

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:46:17 Informację zaktualizowano 2010-12-16 10:50:49, wprowadzający: Janina Sitek

Zobacz:
 Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w gminie Mszczonów na lata 2004-2012 .  Wyniki badania wody .  Azbest .  Decyzje środowiskowe .  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .  Stawki za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów .  Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych .  Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie .  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów .  Ankieta .  Zawiadomienia .  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mszczonów .  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów woj. mazowieckie na lata 2009-2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) .  Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję Burmistrza Mszczonowa na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mszczonów w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Ewidencja Działaności Gospodarczej . 
wersja do druku