Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
° Ogłoszenia przetargów (do 24.05.2006)
° Wyniki przetargów ogłoszonych do dnia 24.05.2006
° Przetargi od dnia 25.05.2006
° Przetargi 2007
° Przetargi 2008
° Przetargi 2009
° Przetargi 2010
-

Przetarg RG nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 2 - Wykonanie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 3 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów w 2010 roku

-

Przetarg RG nr 4 - Dostawa żwiru na drogi na terenie gminy Mszczonów w 2010 roku

-

Przetarg RG nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie

-

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na prowadzenie wypożyczalni rowerów i kijków „nordic - walking” na terenie kompleksu basenowego Termy Mszczonów przy ul. Warszawskiej 52 w Mszczonowie

-

Przetarg ZOPO nr 1 - Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - cz. I i II

-

Przetarg RG nr 7 - Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Mszczonów

-

Przetarg RG nr 6 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 8 - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012

-

Przetarg RG nr 9 - Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

-

Przetarg ZOPO nr 2 - Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - cz. III

-

Przetarg RG nr 11 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów

-

Przetarg RG nr 10 - Przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej i oświetleniowej na ziemną kablową w ul. Sienkiewicza i Nowy Rynek w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 12 - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Mszczonów

-

Przetarg RG nr 13 - Modernizacja targowiska przy ul. Morelowej w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 14 - Przebudowa chodników w ulicach Józefpolskiej i Cmentarnej w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 15 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie - Etap I - budowa osadnika wstępnego bez wyposażenia technologicznego

-

Przetarg RG nr 16 - Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów

-

Przetarg RG nr 17 - Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów (ponowne ogłoszenie)

-

Przetarg RG nr 18 - Dostosowanie istniejących łazienek w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie do wymogów programu Moje boisko Orlik 2012

-

Przetarg RG nr 19 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów w 2010-2011 roku

-

Przetarg RG nr 20 - Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie

-

Przetarg RG nr 21 - Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów (ponowne ogłoszenie)

-

Przetarg FB nr 1 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mszczonów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

-

Przetarg RG nr 23 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie

Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi - zamówienia publiczne > Przetargi 2010 > 

Przetarg RG nr 20 - Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie

strona główna 

Przetarg RG nr 20 - Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie

Ogłoszenie o zamówieniu  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 11:32:46, wprowadzający: Artur Jankowski
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(siwz) 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 11:34:08, wprowadzający: Artur Jankowski
Zał. nr 1-7 do siwz 
 Zawartość
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 11:35:10, wprowadzający: Artur Jankowski
Zał. nr 8 i 9 do siwz - dokumentacja projektowa
(w tym przedmiary robót) oraz stwiorb 

Projekt bud. - opis tech.

Cz. rys. nr 1

Cz. rys. nr 2

Cz. rys. nr 3

Projekt wyk. - drogowy

Projekt wyk. - drogowy - odwodnienie

Projekt wyk. - drzewostan

Projekt wyk. - org. ruchu

PRZEDMIAR / kosztorys ślepy

BIOZ

Specyfikacje techniczne cz. 1

Specyfikacje techniczne cz. 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 11:46:35 Informację zaktualizowano 2010-09-02 14:02:32, wprowadzający: Artur Jankowski
Wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz (1) 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 15:53:42, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 15:54:45 Informację zaktualizowano 2010-09-07 15:56:38, wprowadzający: Artur Jankowski
Wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz (2)  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2010-09-16 15:56:05, wprowadzający: Artur Jankowski
Zał. nr 10 do siwz 
 Specyfikacja techniczna - Podbudowa z tłucznia kamiennego
Data wprowadzenia informacji 2010-09-16 16:01:32, wprowadzający: Artur Jankowski
Wyjaśnienie treści siwz (3)  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 14:57:03, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 10:29:25, wprowadzający: Artur Jankowski

Zobacz:
 

Przetarg RG nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 2 - Wykonanie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 3 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów w 2010 roku

 .  

Przetarg RG nr 4 - Dostawa żwiru na drogi na terenie gminy Mszczonów w 2010 roku

 .  

Przetarg RG nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie

 .  

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na prowadzenie wypożyczalni rowerów i kijków „nordic - walking” na terenie kompleksu basenowego Termy Mszczonów przy ul. Warszawskiej 52 w Mszczonowie

 .  

Przetarg ZOPO nr 1 - Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - cz. I i II

 .  

Przetarg RG nr 7 - Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 6 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 8 - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012

 .  

Przetarg RG nr 9 - Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

 .  

Przetarg ZOPO nr 2 - Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - cz. III

 .  

Przetarg RG nr 11 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 12 - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 10 - Przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej i oświetleniowej na ziemną kablową w ul. Sienkiewicza i Nowy Rynek w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 13 - Modernizacja targowiska przy ul. Morelowej w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 14 - Przebudowa chodników w ulicach Józefpolskiej i Cmentarnej w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 15 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie - Etap I - budowa osadnika wstępnego bez wyposażenia technologicznego

 .  

Przetarg RG nr 16 - Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów

 .  

Przetarg RG nr 17 - Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów (ponowne ogłoszenie)

 .  

Przetarg RG nr 18 - Dostosowanie istniejących łazienek w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie do wymogów programu Moje boisko Orlik 2012

 .  

Przetarg RG nr 19 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów w 2010-2011 roku

 .  

Przetarg RG nr 20 - Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie

 .  

Przetarg RG nr 21 - Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów (ponowne ogłoszenie)

 .  

Przetarg FB nr 1 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mszczonów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 .  

Przetarg RG nr 23 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie

 . 
wersja do druku