bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego strona główna 

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
 

Rejestr obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy MszczonówLp.

Nazwa planu

Uchwała i data uchwalenia

Położenie

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Przekazanie do Starostwa

Treść i załączniki

...................................................

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIV/185/96

z dnia 25 czerwca 1996 r.

fragmenty wsi: Długowizna, Budy Strzyże, Ciemno Gnojna, Zimna Woda, Dwórzno, Badowo Dańki, Budy Strzyże, Bronisławów Osuchowski,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 2006r Nr 26 poz.185

08.01.1997

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXIV/260/97

z dnia 27 maja 1996 r.

fragment wsi Ciemno Gnojna,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 15 poz.86

24.09.1997

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XL/297/97

z dnia 18 listopada 1997 r

fragment wsi: Zbiroża, Lutkówka Druga,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 2 poz.15

18.03.1998

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XLI/309/97

z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.Urz. woj. sk-go nr 3, poz. 28 z 1998 r.)

Fragmenty wsi: WólkaWręcka, GrabceTowarzystwo, Świnice, Długowizna, Marków Świnice, Grabce Józefpolskie, Gąba,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 3 poz.28

15.03.1998

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr III/19/98

z dnia 24 listopada 1998r.

fragment wsi: Badowo Mściska,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 23 poz.273

08.02.1999

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr IX/78/99

z dnia 25 maja 1999 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego nr 66, poz.2178)

fragment wsi: Zimna Woda, Badowo Mściska,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 1998r Nr 66 poz.2178

18.11.1998

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XI/103/99

z dnia 27 sierpnia 1999 r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 1998r Nr 95 poz.2457

08.02.1999

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIV/139/99

z dnia 21 grudnia 1999 r.

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Badowo Mściska, Nosy Poniatki, Lutkówka Kolonia, Lutkówka,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 27 poz.169

29.03.2000

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

załącznik graficzny 4

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIV/140/99

z dnia 21 grudnia1999 r.

fragmenty wsi: Zbiroża,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 27 poz.170

29.03.2000

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XVI/161/2000

z dnia 24 marca 2000 r.

fragmenty wsi: Adamowice, Wymysłów, Gąba,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 56 poz.584

17.07.2000

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIX/201/2000

z dnia 21 czerwca 2000 r.

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Badowo Dańki,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 126 poz.1211, poz.1212

14.09.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXII/242/2000

z dnia 30 listopada 2000r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 155 poz.1479

24.01.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXII/243/2000

z dnia 30 listopada 2000r.

fragment wsi: Zbirożą,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 155 poz.1480,

24.02.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIII/250/2000

z dnia 20 grudnia 2000r.

fragment wsi: Badowo Mściska,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 1 poz.4

12.03.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXV/262/2001

z dnia 26 lutego 2001 r.

fragment miasta Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 93 poz.991

16.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXV/263/2001

z dnia 26 lutego 2001 r.

fragment wsi: Pogorzałki,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 93 poz.992

12.03.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXV/264/2001

z dnia 26 lutego 2001 r.

fragment wsi: Grabce Józefpolskie

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 93 poz.993

30.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVI/276/2001

z dnia 27 marca 2001 r.

fragment wsi: Chudolipie,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 91 poz.971

30.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVI/277/2001

z dnia 27 marca 2001 r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 91 poz.972

12.07.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVI/278/2001

z dnia 27 marca 2001r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 91 poz.973

30.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXX/305/2001

z dnia 25 lipca 2001r.

fragment miasta Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 169 poz.2632

24.09.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXII/324/01

z dnia 23.10.2001r.

fragment wsi: Grabce Józefpolskie,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 245 poz.4789

18.01.2002

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXV/355/02

z dnia 22 stycznia 2002 r.

fragment wsi: Grabce Józefpolskie,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2002r Nr 49 poz.1056

17.04.2002

treść

załącznik tekstowy

załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Zbiroża

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XIV/94/07 z dnia 10.10.2007

Fragment wsi Zbiroża

Dz. U. Woj. Maz. Nr 266 poz. 9170 z 24.12.2007r.


treść

załącznik

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr III/7/02

z dnia 5 grudnia 2002 r.

fragment wsi: Badów Górny,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 33 poz.896,

16.03.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr IV/22/03

z dnia 12 lutego 2003 r.

fragmenty wsi: Adamowice, Osuchów, Zimnice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 130 poz.3180

18.05.2003

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr IV/23/03

z dnia 12 lutego 2003 r.

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Sosnowica, Zbiroża, Władysławów,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 130 poz.3181

18.05.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr VII/57/03

z dnia 28 maja 2003 r.

fragment wsi: Badów Górny,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 224 poz.5849

24.09.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr VII/58/03

z dnia 28 maja 2003 r.

fragmenty wsi: Ciemno Gnojna, Pogorzałki, Badowo Mściska, Zbiroża,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 224 poz.5850

24.09.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIII/108/03

z dnia 9 grudnia 2003r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 26 poz.865

17.03.2004

treść

załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa (etap I)

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIX/151/04

z dnia 28 maja 2004 r.

miasto Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 204 poz.5457

22.09.2004

Treść

Załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa (etap II)

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIX/152/04

z dnia 28 maja 2004 r.

miasto Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 204 poz.5458

22.09.2004

Treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Gminy Radziejowice nr XV/83/2004 r. z dnia 11 lutego 2004 r.

Gmina Radziejowice

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 95 poz.2334

--------------

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVIII/133/2000

z dnia 4 października 2000 r.

fragment wsi: Nowy Dworek,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 136 poz.1288


treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIX/140/2000

z dnia 29 listopada 2000 r

fragment wsi: Wręcza

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 150 poz. 1425


treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXV/266/05

z dnia 28 września 2005r.

fragment wsi Tłumy,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2005r Nr 274 poz.9538

06.02.2006

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIX/301/01

z dnia 28 czerwca 2001r.

fragment wsi: Lutkówka,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 166 poz.2521

24.09.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr X/86/03

z dnia 17 września 2003r.

fragment wsi: Adamowice

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 304 poz.8094

12.12.2003

Treśc

Załącznik Graficzny

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Uchwała Nr.VII/59/03 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2003

Mszczonów: Fragment obwodnicy

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 224 poz.5851

20.09.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów

obejmująca dz.1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776,1777,1778/5

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XLIV/331/06

z dnia 31 maja 2006r.

Miasto Mszczonów: fragment

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2006r Nr 175 poz.6895

04.10.2006

Treść

Załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów obejmująca część dz. 1605/4 w Mszczonowie

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie

Nr XV/118/07 z dnia 12.11.2007r.

Miasto Mszczonów:

fragment

Dz. U. Woj. Maz. z 28.03.2008r., Nr 41, poz. 1460.

25.04.2008

Treść

Załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów obejmująca dz. 1634/13

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie

Nr XII/70/07 z dnia 27.06.2007r.

Miasto Mszczonów:

fragment

Dz.U. Woj. Maz. z 12.10.2007r. Nr 206 poz. 5898

14.11.2007

Treść

Załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dla fragmentu wsi Wymysłów obejmującego działki nr ewid. 33/1,33/2,171/1,171/2, 170/3,170/5,170/6, 209/5, 209/6, 209/8,209/9,209/7, 175 w ich granicach ewidencyjnych

Uchwała Nr  XXII/225/08

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

Fragment wsi Wymysłów

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr175, poz. 6248 z dnia14 października 2008r.

17.11.2008

WymyslowTekst

Załącznik graficzny

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmująca teren działek nr ewid.1498/1 i 1498/2  w ich granicach ewidencyjnych
Uchwała Nr XXII/226/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30.06.2008r.

Miasto Mszczonów

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 7558 z dnia 25 listopada 2008r.

-

Załącznik graficzny

Załącznik tekstowy

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmująca działkę nr ew. (1648) 1648/1, 1648/2 1 w jej granicach ewidencyjnych

[1] Zmiana numerów ewidencyjnych działek w wyniku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 8 w celu dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej

Uchwała Nr  XXIII/234/08

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 27 sierpnia 2008r.

 

Miasto Mszczonów

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213, poz. 8761 z dnia 10 grudnia 2008r.

-

Tekst

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:32:55 Informację zaktualizowano 2010-04-19 10:40:08, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 

Lp.

Nazwa planu

Uchwała i data uchwalenia

Położenie

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Przekazanie do Starostwa

Treść i załączniki

...................................................

46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący miejscowość Pogorzałki Uchwała Nr XXVII/281/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23.12.2008r. miejscowość Pogorzałki Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 44, poz. 1122 z dnia 2 kwietnia 2009r. 16.04.2009 Tekst
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Budy Strzyże, fragment miejscowości Uchwała Nr XXXIV/335/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r.
fragmenty miejscowości: Budy Strzyże, Pieńki Strzyże, Strzyże. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 188, poz.5254 z dnia 23 listopada 2009r. 05.01.2010 Tekst
Załącznik Graficzny
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badowo Dańki Uchwała Nr XXXV/344/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r.
Fragment miejscowości Badowo Dańki Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 212, poz.6831 z dnia 19 grudnia 2009r. 19.01.2010 Tekst
Załącznik Graficzny
49. Zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmująca fragment miejscowości Wręcza Uchwała Nr XXXVI/349/09Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. Fragment miejscowości Wręcza Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz.583 z dnia 25 lutego 2009r. 25.02.2010 Tekst
Załącznik Graficzny
50. Zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmująca obszar działek nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 oraz fragmenty działek 177/2, 178/2 Uchwała Nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. Miasto Mszczonów: działki nr ew. 174/2, 175/2, 176/2 oraz cześć działek nr ew. 177/2, 178/2 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55, poz.808 z dnia 15 marca 2010r. 12.04.2010 Tekst
 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-19 10:25:32 Informację zaktualizowano 2010-04-19 12:02:28, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl